Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

Gabhaimid buíochas le gach éinne a ghlac páirt i Comhdháil Oideachais 2015 sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 agus 21 Samhain. Cuirfear ábhar na gceardlann ar fáil anseo go luath. Tá grianghraif ó mhaidin Aoine le feiceáil anseo: Gailearaí.

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.