Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

 Sábháil an Dáta

Clárúchán

Ráta Mochóirí: Tapaigh an Deis! Ráta Speisialta Mochóirí ar fáil anois go deireadh Lúnasa!

 • €60 (Scoileanna le ballraíocht) (Aibreán – Lúnasa 2017)
 • €85 Gan bhallraíocht

cláraigh 2

Gnáth-tháille:

 • €75 an duine (Scoileanna le ballraíocht)
 • €100 (gan bhallraíocht)
 • ceathrar ón scoil chéanna ag freastal = cúigiú duine saor in aisce

Taisteal

Tá an t-óstán Mullingar Park suite taobh amuigh den Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí, achar gearr ó bhealach amach a 15 ar an N4, an bóthar idir Baile Átha Cliath agus Sligeach. Cliceáil anseo do threoracha chuig an óstán.

Stopann an traein ó Bhaile Átha Cliath go Sligeach sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Stopann Bus Éireann (Baile Átha Cliath & An Longfort) sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Lóistín

Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe na Comhdhála. Chun leas a bhaint as an ráta seo, úsáid an cód GAEL17. Is féidir an lóistín a chur in áirithe trí shuíomh an óstáin anseo agus an cód a chur isteach nó glaoigh ar 044-9337500

Rátaí:
€89 in aghaidh an duine do sheomra singil
€69 in aghaidh an duine i seomra dúbailte

Roghanna eile lóistín:

 • Marlinstown Court (béal dorais leis an óstán) 044-9340053
 • McCormacks Farmhouse 044-9341483
 • Turnpike Lodge 044-9344913
 • Avondale, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348814
 • Glenmore House, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348905
 • Moorland, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9340905
 • Novara, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9335209
 • Petitswood House 044-9348397
 • Prospect B&B 044-9331867
 • Roselare House 087-2134956
 • Tara House B&B 044-9343119
 • Woodside, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9341636

Clár

Breis eolais le teacht

Seastáin

Breis eolais le teacht

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig ciara@gaelscoileanna.ie