Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

Eagraíonn Gaelscoileanna Teo. comhdháil uair in aghaidh na bliana. Eagraítear cruinniú cinn bliana na heagraíochta le linn na comhdhála.

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Déantar gach iarracht i gcónaí clár a chur le chéile a spreagfaidh neart ábhair machnaimh agus tacaíocht phraiticiúil do na rannpháirtithe. Cuirtear béim ar ionchur na mball agus úinéireach sa comhdháil, go háirithe i dtaobh rúin na comhdhála.

Bíonn sé mar aidhm ag Gaelscoileanna Teo.

  • Clár suimiúil, fiúntach agus fairsing a chur ar fáil le h-aoíchainteoir clúiteach agus saineolaithe dúchasacha.
  • Béim a chur ar ionchur áitiúil ó naíscoileanna, naíonraí, scoileanna agus ó phobail uile an sprioccheantair, rud a chuireann go mór le poiblíocht ar na luathbhlianta agus an oideachais lán-Ghaeilge sa sprioccheantair.
  • Forbairt ghairmiúil a chur ar fáil do stiúrthóirí, mhúinteoirí, phríomhoidí agus boird bainistíochta trí oiliúint a chur ar fáil i raon leathan saincheisteanna agus ábhair.
  • Gréasánú a chothú agus fóram plé a chothú do chleachtóirí agus taighdeoirí.
  • Malartú saineolais a éascú.
  • Fóram díospóireachta ar mhórcheisteanna na hearnála a chur chun cinn.

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.