Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

Comhdháil 2016

Beidh Comhdháil Oideachais 2016 á reáchtáil san Óstán Ormonde, Cill Chainnigh ar an 11 agus 12 Samhain. Cuirfear clár na comhdhála ar fáil anseo go luath.

Beidh eolas maidir le seastáin agus deiseanna urraíochta á scaipeadh i dtreo deireadh Mheán Fómhair. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Niamh nó Peigí le fiosrucháin ina leith: niamh@gaelscoileanna.ie agus peigi@gaelscoileanna.ie.

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.