Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

jpeg-posterBeidh Comhdháil Oideachais 2016 á reáchtáil san Óstán Ormonde, Cill Chainnigh ar an 11 agus 12 Samhain. Ta dréachtchlár na comhdhála ar fáil anseo

Ionadaíocht

Is féidir le suas le beirt mhúinteoir ó gach scoil ionadaíocht a fháil tríd an gcóras OLCS, ach an CNCM a lua.

Tá COGG le hionadaíocht a íoc do phríomhoidí atá ag teagasc; plé go díreach le COGG (eolas@cogg.ie).

 

 

 

Cláraigh do Chomhdháil 2016


 • Bunscoileanna / Iarbhunscoileanna le ballraíocht Gaelscoileanna Teo: €75 an duine
  Bunscoileanna / Iarbhunscoileanna gan bhallraíocht Gaelscoileanna Teo: €100 an duine
  Naíonraí: €50 an duine
  Mic léinn lán-aimseartha: €50 an duine
  Tá lón agus dinnéar san áireamh sna táillí
 • Please enter a value between 1 and 4.
  I gcás go bhfuil níos mó ná ceathrar le freastal, déan áirithint linn thar fóin ar 01 8535195 le lascaine a fháil.
 • Please enter a value between 0 and 4.
  I gcás go bhfuil níos mó ná ceathrar le freastal, déan áirithint linn thar fóin ar 01 8535195 le lascaine a fháil. Tá lón agus dinnéar in áireamh sa táille.
  Cuntas: Gaelscoileanna
  Cuntas #: 17340-009
  Cód Sórtála: 93-33-84
  IBAN: IE14 AIBK 9333 8417 3400 09
  BIC: AIBKIE2D
  Seoladh an Bhainc: AIB, 40/41 Sráid an Fheistí, BÁC 2
 • Sonraí na gComhaltaí

 • AinmSeoladh ríomhphoist 
  Add a row
 • AinmSeoladh ríomhphoist 
  Add a row
 • AinmSeoladh ríomhphoist 
  Add a row
 • AinmSeoladh ríomhphoist 
  Add a row

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.