Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

Póstaer A3Beidh Comhdháil Oideachais 2015 ar siúl sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 agus 21 Samhain. Cuirfear gach eolas maidir leis ar fáil anseo sna míonna romhainn.

Cláraigh le freastal

Seo thíos na táillí:

  • Comhalta naíonra (tráthnóna Aoine amháin) €45 le dinnéar, €20 gan dinnéar
  • Comhalta scoile (lá iomlán ar an Aoine) €75 le dinnéar, €50 gan dinnéar

Má fhreastalaíonn níos mó ná triúr ó aon naíonra/scoil/eagraíocht amháin ar an gComhdháil níl aon chostas ar an gceathrú duine.

Má tá níos mó ná ceathrar le teacht ó do naíonra/scoil/eagraíocht, le do thoil déan teagmháil leis an oifig ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie in áit clárú ar líne le cinntiú go bhfaigheann tú lascaine.

Is féidir clárú le freastal ar an gcomhdháil anseo: Cláraigh

Dréacht-Chlár na Comhdhála

Dé hAoine 20 Samhain 2015
09.00 – 09.30: Clárú

09.30 – 10.00: Oscailt oifigiúil

10.00 – 11.30: Léacht na Comhdhála

11.30 – 12.00: Tae, caifé agus seastáin

12.00 – 13.15: Rogha ceardlann do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna, seisiún plé maidir leis an t-athbhreithniú ar an oideachas Gaeltachta

13.15 – 14.15: Lón

14.15 – 15.30: Rogha ceardlann do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna

15.30 – 16.00: Tae, caifé agus seastáin

16.00 – 17.00: Grúpaí sainspéise scoile

17.00 – 18.00: Seastáin

16.00 – 17.15 agus 17.15 – 18.30: 2 cheardlann dírithe ar naíonraí lán-Ghaeilge

19.30 – 20.15: Fáiltiú fíona

20.15: Dinnéar na Comhdhála, aoi chainteoir, crannchur, comhluadar agus céilí!

Dé Sathairn 21 Samhain 2015
9.30 – 11.00: Cruinniú Cinn Bliana

Lóistín

Níl lóistín san áireamh sa táille agus is gá do chomhaltaí a lóistín féin a shocrú. Tá ráta lóistín ar leith ar fáil ón Óstán Sheraton don Déardaoin, 19 agus Aoine, 20 Samhain don chomhdháil. Leis seo a fháil is gá teagmháil a dhéanamh leis an Óstán (090 64 51033 ) agus a rá leo go bhfuil tú ag freastal ar an gComhdháil. Is é an ráta atá ar fáil ná seomra singil ar an 19.11: €79 agus ar an 20.11: €85; agus seomra dúbailte/roinnte ar an 19.11: €89 agus ar an 20.11: €105. Tá bricfeasta san áireamh sna praghsanna seo. Beidh seomraí á gcoimeád ar leataobh ag an óstán don Chomhdháil ar na praghsanna seo go dtí an Aoine, 23 Deireadh Fómhair 2015. Ní féidir aon chinnteacht a bheith ann go mbeadh seomraí ar fáil ina dhiaidh sin.

Urraíocht agus Seastáin

Tá Gaelscoileanna Teo. buíoch i gcónaí as an tacaíocht a thugann eagraíochtaí agus comhlachtaí Gaeilge agus oideachais don Chomhdháil agus beimid ag súil lena gcomhluadar arís i halla na seastáin i mbliana. Beidh na seastáin ar fáil ar an Aoine amháin. 

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.