Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantúil

Eagraíonn Gaelscoileanna Teo. comhdháil uair in aghaidh na bliana. Eagraítear cruinniú cinn bliana na heagraíochta le linn na comhdhála.

Forás Feasa, Saothrú Chun Feabhais 

Beidh Comhdháil Oideachais 2015 ar siúl sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 agus 21 Samhain. Cuirfear gach eolas maidir leis ar fáil anseo sna míonna romhainn. Glacfar le háirithintí seastáin agus clárúcháin chomhdhála ó Mheán Fómhair ar aghaidh. 

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Déantar gach iarracht i gcónaí clár a chur le chéile a spreagfaidh neart ábhair machnaimh agus tacaíocht phraiticiúil do na rannpháirtithe. Cuirtear béim ar ionchur na mball agus úinéireach sa comhdháil, go háirithe i dtaobh rúin na comhdhála.

Bíonn sé mar aidhm ag Gaelscoileanna Teo.

  • Clár suimiúil, fiúntach agus fairsing a chur ar fáil le h-aoíchainteoir clúiteach agus saineolaithe dúchasacha.
  • Béim a chur ar ionchur áitiúil ó naíscoileanna, naíonraí, scoileanna agus ó phobail uile an sprioccheantair, rud a chuireann go mór le poiblíocht ar na luathbhlianta agus an oideachais lán-Ghaeilge sa sprioccheantair.
  • Forbairt ghairmiúil a chur ar fáil do stiúrthóirí, mhúinteoirí, phríomhoidí agus boird bainistíochta trí oiliúint a chur ar fáil i raon leathan saincheisteanna agus ábhair.
  • Gréasánú a chothú agus fóram plé a chothú do chleachtóirí agus taighdeoirí.
  • Malartú saineolais a éascú.
  • Fóram díospóireachta ar mhórcheisteanna na hearnála a chur chun cinn.

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.