Méid an Téacs

Acmhainní

Is féidir cóipeanna crua a fháil do na hacmhainní atá liostáilte thíos a d’fhoilsigh Gaelscoileanna Teo. má sheolann tú ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie nó glaoch ar 01-8535195.

Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

In ainneoin monatóireachta leanúnach ar an suíomh seo, ní féidir le Gaelscoileanna Teo. a bheith freagrach as suíomhanna nach bhfuil faoin ár stiúr. Bainigí sult agus tairbhe as na naisc seo a leanas:

Foilseacháin de chuid Gaelscoileanna Teo.

Tumoideachas: 

– Tuarascáil Bhliantúil:

– Staitisticí:

– Feachtais:

Foilseacháin ag teacht i 2014:

  • ‘Ár bPolasaí Gaeilge’ (iarbhunleibhéal)
  • ‘Inis do Scéal’ (treoirleabhar Margaíochta don réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus iarbhunscolaíocht lán-Ghaeilge, i gcomhar le Forbairt Naíonraí Teoranta)

Acmhainní don seomra ranga:

Eolas Ginearálta:

Polasaithe Samplacha Scoileanna:

Conarthaí Fostaíochta:

Conarthaí samplacha bunaithe ar ábhar an CPSMA ach aistrithe go Gaeilge ag Gaelscoileanna Teo.

Airíoch Scoile:

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

Glantóir Scoile:

Múinteoir:

Rúnaí Scoile:

Tionlacóir Bus:

Reachtaíocht

Foilseacháin de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna

Ciorcláin

Treoirlínte