Méid an Téacs

Folúntais: Scoil Aonghusa

Bealtaine 29, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: Gaelscoil Riabhach

Bealtaine 29, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Bealtaine 29, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntais i nGaelscoil Chluain Dolcháin

Bealtaine 29, 2014

Dhá phost sealadach ag imeacht i nGaelscoil Chluain Dolcáin, uimh. Rolla 19855p, don scoilbhliain 2014/2015. Tá an scoil faoi phátruntacht Árd Easpaig Bhaile Átha Cliath agus beidh 325 dalta ar ar rolla don scoilbhliain seo chugainn. Tá Saoire Mhaithreachais amháin ann freisin agus beidh an post sin ag tosnú ar an 28/8/14.

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Gaelscoil upgrading

Bealtaine 29, 2014

A MEETING with the Education Minister Ruairi Quinn and Department officials to discuss the upgrading of Gaelscoil Cnoc na Re has been scheduled for May 29th, according to Cllr. Jim McGarry.

He said: “I have been in extensive contact with Minister Ruairi Quinn’s office about this matter.

“I have already received a commitment from the Department to review the number of schools within the catchment area.”

“I will be attending the meeting next week and will be doing all I can personally to ensure that extra places are made available.”

Sligo Champion

An Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta) 2014

Bealtaine 28, 2014

Tá an-éileamh ar an gcúrsa Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta) ó bunaíodh é i 2012. Bunaithe ar thaighde ar an dea-chleachtas in oiliúint múinteoirí, cuirtear béim láidir ar an gcleachtadh teagaisc sa seomra ranga. Tá béim ar an bhféin-anailís, ar an bpiar-mheasúnú agus ar thacaíocht phraiticiúil don mhúinteoir.

Tá an Dioplóma seo á thairiscint ag Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann Má Nuad sna Forbacha, Co. na Gaillimhe, le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus foinsí maoinithe eile.

Tuilleadh Eolais – Bróisiúr 2014

Folúntas: Naíonra Philib Barún

Bealtaine 28, 2014

Is naíonra lánghaelach é Naíonra Philib Barún. De bharr cúrsaí deontais ní mór do gach iarrthóir bheith lánchailithe le céim i gCuram agus Oideachais na Luathóige nó a lethéid de cháilíocht aitheanta.

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Turas Óige Feachtas

Bealtaine 28, 2014

Tá Feachtas Óg-Ghluaiseacht na Gaeilge ag eagrú turais óige chuig Ionad Eachtraíochta Chipiúr ar an 28ú Meitheamh. Tá an turas seo dírithe ar Ghaeilgeoirí óga idir 12-18 bliana d’aois. Beidh deis ag na daoine óga roinnt gníomhaíochtaí eachtraíochtaí éagsúla a dhéanamh, mar aon le scileanna nua a fhoghlaim. Is deis iontach é seo do na Gaeilgeoirí óga bualadh le daoine eile ar chomhaois leo agus lá spraíúil trí Ghaeilge a bheith acu.

Clár ama an lae:

08.30 Bualadh le chéile ag Banc Ceannais na hÉireann (Beidh an bus in ann daoine a bhailiú i dTamhlacht ar an mbealach)

09:45 Landáil ag Eastáit Chipiúr

10:00 Tús le gníomhaíochtaí eachtraíochta (Meascán díbh seo: An Léim Ard – High All Aboard – Na Pollaí Cothromaíochta – Rópaí Ísle – Tascanna Foirne – Rianadóireacht). Féach ar an suíomh seo chun tuilleadh a fhoghlaim:

http://www.adventurewicklow.com/outdooractivities/adventure_days.htm

13:00 Críoch agus Lón.

13:30 Dul abhaile. Beidh muid ar ais i mBaile Átha Cliath timpeall 14.30.

Má tá suim agat sa turas seo, déan teagmháil le Ciara ar 087 904 6136 / ciara.feachtas@gmail.com chun foirm cheada agus na mionsonraí ar fad a fháil.

Costas an duine:

€20 praghas luathlascaine (má íoctar roimh an 13ú Meitheamh)
€25 (tar éis an 13ú)

Ciara Ní Bhroin
Oifigeach Forbartha
Feachtas
Oifig a 8
Teach Coghill
64 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2

Folúntas: Gaelscoil Charman

Bealtaine 28, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntas: Scoil an tSeachtar Laoch

Bealtaine 28, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

« Previous PageNext Page »