Méid an Téacs

Naíonra Chaitlín Maude

Seoladh: F/ch: Scoil Chaitlín Maude, Cnoc Mhuire, Tamhlacht, BÁC 24
Fón: 085 199 3631
R-phost: naionra.cm@gmail.com
Stiúrthóir: Aisling Breathnach
Suíomh:
Páirteach sa scéim COLÓ: Tá / Yes
Uaireanta Oscailte: Maidineacha amháin / Mornings only
Cineál: