Méid an Téacs

Naíonra Nóiníní Beaga

Seoladh: Syngefield Business Park, Biorra, Co. Uíbh Fhailí
Fón: (057) 9169738 / (087) 9303287
R-phost: noininibeaga@gmail.com
Stiúrthóir: Éimear Ní Ógáin
Suíomh:
Páirteach sa scéim COLÓ: Tá / Yes
Uaireanta Oscailte: Maidineacha amháin / Mornings only
Cineál: Pobail