Méid an Téacs

Naíonra Thír na nÓg

Seoladh: f/ch: Scoil Uí Cheithearnaigh, Céide Gharbhaile, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe
Fón: 087 741 5174
R-phost: valblyons@hotmail.com
Stiúrthóir: valblyons@hotmail.com
Suíomh:
Páirteach sa scéim COLÓ: Tá / Yes
Uaireanta Oscailte: Maidineacha amháin / Mornings only
Cineál: