Méid an Téacs

Cúrsa ar Bhainistíocht Inmheánach sa Ghaelscoil

Meitheamh 18, 2009

Reáchtálfaidh GAELSCOILEANNA TEO cúrsa samhraidh ar Bhainistíocht Inmheánach Scoile sa Ghaelscoil san Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar idir an 17 agus 21 Lúnasa 2009.  Tá an cúrsa seo aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta faoi théarmaí Riail 58.

Díreoidh an cúrsa seo ar phríomhoidí, ar phríomhoidí cúnta agus ar éinne le post freagrachta i ngaelscoil.  Pléifear cúrsaí pleanála scoile, sainmheon na Gaeilge agus an tumoideachas, cúrsaí riaracháin scoile agus córais cumarsáide éifeachtacha scoile maraon le go leor ábhar eile.

Chun tuilleadh eolais agus clár an chúrsa a fheiceáil, cliceail anseo.