Méid an Téacs

Cúrsa Bainistíochta Inmheánach Scoile

Iúil 7, 2008

Eagraithe ag: GAELSCOILEANNA TEO. i gcomhpháirtíocht le hIonad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.

Dátaí: 18ú – 22ú Lúnasa 2008

 

Am: 09.30 – 14.00

 

Ionad: Óstán Plaza, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

 

Costas: €50 (seic iniata le hIonad Oideachais, Baile Átha Cliath Thiar

 

OIriúnach do: Príomhoidí nua, Leas-phríomhoidí agus múinteoirí le dualgais bhainistíochta orthu

 

Cainteoirí: Anita Nic Amhlaoibh, Máirín Ní Chéilleachair, Sinéad Ní Nualáin, Mícheál Ó Broin, Dónal Ó Conaill, agus Foireann GAELSCOILEANNA TEO.

 

Faoi chaibidil:

 • Ceisteanna T1 agus an Tumoideachas
 • Míniú ar an sainmheon lán-ghaelach agus conas “pobal lán-ghaelach” a bhunú i measc an scoilphobail
 • Poiblíocht agus ocáidí scoile a eagrú
 • Ról an Bhoird Bainistíochta agus ról an phátrúin mínithe don mhúinteoir
 • Conas Féilire riaracháin na bliana a chur le chéile. Spriocdhátaí tábhachta a aimsiú
 • Cóiríocht Scoile: cóiríocht bhuan. Léiriú ar chonas suíomh a aimsiú agus iarratas a dhéanamh ar scoil bhuan
 • An córas pleanála agus tógála a mhíniú
 • Ag cothú gaoil dearfacha sa scoil; scileanna bainistíochta coimhlinte éagsúla a chur in oiriúint do shuíomhanna agus d’ocáidí chuí
 • Conas aire a thabhairt duit féin, strus agus brú oibre a sheachaint
 • Ag plé le tuismitheoirí, conas córas cumarsáide éifeachteach a fhorbairt sa scoil
 • Gaelscoileanna mar eagras, conas gur féidir leis tacú le scoileanna
 • Earcaíocht: conas tabhairt faoin bpróiseas ó thús go deireadh

 

Áirithintí chuig:
Clare Walsh
Leas-Ardfheidhmeannach Gníomhach
GAELSCOILEANNA TEO.
Teach Regus, Bóthar Fhearchair
BÁC 2
Teil.  00353 1 4773158
clare@gaelscoileanna.ie
www.gaelscoileanna.ie