Méid an Téacs

Fáilte roimh ráiteas an Aire Oideachais agus Scileanna go mbunófar Fóram do Phátrúnacht agus Iolrachas

Márta 29, 2011

Fáiltíonn GAELSCOILEANNA TEO. roimh ráiteas an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, go mbunófar Fóram do Phátrúnacht agus Iolrachas ag an mbunleibhéal. Tá súil againn go dtabharfaidh an fóram seo deis dúinn dul i ngleic leis na saincheisteanna atá ann maidir le héileamh ar an ngaelscolaíocht agus an soláthar reatha. Is cúis dóchais dúinn go bhfuil éileamh ar na ngaelscolaíocht luaite go sonrach sa ráiteas agus tá sé tábhachtach go n-aithneofar gur sainmheon teanga atá i gceist leis an ngaelscolaíocht, agus go bhfreastalaíonn scoileanna lán-Ghaeilge ar na sainmheoin creidimh uile.
Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge.  Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.