Méid an Téacs

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh chuireadh an Aire ceist an luath-Thumoideachais iomlán a phlé

Samhain 17, 2008

 De hAoine, 14 Samhain, 2008 – 1300

 

FÁILTÍONN GAELSCOILEANNA TEORANTA ROIMH CHUIREADH AN AIRE CEIST AN LUATH-THUMOIDEACHAIS IOMLÁN A PHLÉ

 

Chuir GAELSCOILEANNA TEO. fáilte roimh ráiteas tacúil an Aire Oideachais agus Eolaíochta,  Batt O’Keeffe, T.D. ar cheist an luath-thumoideachais iomlán i gcomhthéacs mhúineadh na Gaeilge.

 

Ag labhairt ag Comhdháil Bhliantúil agus Comhdháil Oideachais GAELSCOILEANNA TEO. ar maidin i mBaile an Bhiataigh, Co na Mí, dúirt an tAire Ó Keeffe, "Aithním gur múnla thar a bheith éifeachtúil agus fiúntach é an tumoideachas i gcur chun cinn agus caomhnú na Gaeilge agus táim ag súil le bualadh le GAELSCOILEANNA TEO. chun dul i mbun plé cuimsitheacht faoi pholasaí na Roinne i leith an churaclaim."

 

"Léiríonn taighde ón dtír seo agus ó gach corn den domhan éifeacht an luath- thumoideachais iomlán mar mhúnla oideachais do pháistí le cúlraí teanga éagsúla, dar le hUachtarán GAELSCOILEANNA TEO., Mícheál Ó Broin.  "Tagann 95 faoin gcéad do pháistí na ngaelscoileanna ó chúlra Béarla nó teanga eile nach Gaeilge í.  Ní fheicimid ar theangacha mar bhac a bhfuil orainn a shárú, ach mar nasc idir pháisí a éascaíonn cumarsáid thar réimse leathan guthanna per cent of children entering Gaelscoileanna do so from an English or other language speaking background.  We do not impose language as a barrier to be overcome but as a bond between children who can better communicate across a range of voices and accents."

 

"The Minister’s willingness to listen and review the department policy on early total immersion is a welcome move.  We simply cannot afford to let go a model which is applauded throughout the world."

 

CRÍOCH

 

Le haghaidh eolais sa bhreis nó chun agallamh a eagrú le Mícheál Ó Broin, dean teagmháil le:

 

Rob Hartnett

Stiúrthóir, Hartnett McClure PR ar (086) 3851955