Méid an Téacs

FNT ar lorg breis teagascóirí le cur le painéal teagascóra na heagraíochta

Lúnasa 28, 2013

Tá Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ag iarraidh cur le painéal teagascóirí na heagraíochta fud fad na tíre faoi na réimsí seo a leanas:

 • Sraith Seimineár NUA Céimeanna Móra (Pleanáil Teanga (Céimeanna Beaga), Ardchaighdeán (Sárshaothar sa Naíonra) & Breathnóireacht ar Shealbhú Teanga (Scéim Phíolótach FNT) sa Naíonra
 • Sraith Seimineár: Aistrithe ón Naíonra go dtí an Gaelscoil
 • Sraith Seimineár: Réamhlitearthacht & réamhuimhearthacht sa Naíonra
 • Sraith Seimineár: Tábhacht an tSúgartha sa Naíonra
 • Sraith Seimineár ar aon cheann de na Téamaí indibhidiúla Aistear:
  • Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht.
 • Sraith Seimineár ar aon cheann de na Caighdeáin indibhidiúla Síolta:
  • Cearta an Pháiste, Timpeallachtaí, Tuismitheoirí agus Teaghlaigh, Comhairliúchán, Idirghníomhartha, Súgradh, Curaclam, Pleanáil agus Meastóireacht, Sláinte agus Leas, Eagrú, Cleachtas Gairmiúil, Cumarsáid, Aistrithe, Féiniúlacht agus Muintearas, Reachtaíocht agus Rialú, Rannpháirtíocht an Phobail.
 • Dianchúrsa FNT: An Cháilíocht Stiúrthóra (aon cheann acu seo thíos)
  • An Luaththumadh & Sealbhú na Gaeilge
  • Puipéid & Scéalaíocht sa Naíonra
  • Ceol agus Gluaiseacht
  • Pleanáil lae an Naíonra
  • Clár Bliana an Naíonra
  • Drámaíocht sa Naíonra
  • Sábháilteacht sa Naíonra
  • Gaineamh agus Uisce
  • Ag Réiteach Fadhbanna
  • An Cúinne Ealaíne Cruthaitheach
  • Céimeanna Beaga
  • Spraoi Lasmuigh agus An Dúlra Laistigh
  • Fáilte agus Aidhmeanna an Chúrsa
  • Ról an Naíonra i gCothú na Gaeilge sa Bhaile agus sa Phobal
  • Leanúnachas ón Naíonra go dtí an Ghaelscoil
  • Sárshaothar sa Naíonra – Clár d’Ardchaighdeán
  • Tábhacht an tSúgartha
 • Cúrsa Chéimeanna Beaga (Bunchúrsa Gaeilge Fheidhmeach d’oibrithe Naíonra)
 • Ceardlann Chruinnis sa Ghaeilge (dírithe ar chúrsaí cruinnis agus scríobh na Gaeilge).
 • Cúrsa Athnuachana Garchabhrach
 • Cúrsa sa Gharchabhair oibre (ag plé Naíonra)
 • Cúrsa BunGhaeilge do Thuismitheoirí / d’Fheighlithe Leanaí.

Más spéis leat spás ar phainéal teagascóra FNT seol do Churaclam Vitae chugainn ag sean@naionrai.ie. Breis eolais ar fáil ó Sheáin ag 01-8535142.

Eagraíonn FNT ár gcúrsaí go léir trí Ghaeilge agus beidh an cinneadh deiridh ag FNT maidir le rith aon cheann de na cúrsaí oiliúna seo.