Méid an Téacs

Folúntas: Cúntóir Riachtanais Speisialta i gColáiste Mhuire, Baile Átha Cliath

Aibreán 28, 2015

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire, meánscoil lán-ghaelach i mBaile Átha Cliath 7, roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Cúntóir Riachtanais Speisialta (16 uair)

Is den riachtanas Gaeilge chomhráiteach a bheith ag iarraitheoirí. Taithí de bheith ag obair le páistí le titimeas buntáistiúil.
Ní mór litir iarratais, CV agus teistiméireachtaí carachtair / litreacha molta a sheoladh ar ríomhphost chuig pocolmhuire@gmail.com nó chuig an seoladh thíos:

Rúnaí an Bhoird Bainistíochta,
Coláiste Mhuire,
Br. Ráth Tó,
BÁC 7.

(Spriocdháta: Dé Máirt, 05/05/2015)
D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire.