Méid an Téacs

Folúntas i Naíonra Mológa Teo

Eanáir 3, 2018

Bóthar Thigh Chláir
BÁC 6W

Dáta tosaithe 8/01/2018

Post 1
Stiúrthóir Cúnta bhreise mar atá ceadaithe ag AIM.
10 n-uaire in aghaidh na seachtaine.

Post 2
Stiúrthóir Cúnta sa Seomra ECCE.
15 uair in aghaidh na seachtaine.

Freagrachtaí

  • Ag obair le páistí sa seomra ECCE, taobh le foireann an Naíonra.
  • Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúraim, oideachais, sábháilteachta agus folláine do na páistí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís.
  • Curaclam a fhorbairt agus a phleanáil atá ceangailte le prionsabail agus téamaí Aistear i gcomhpháirt le bail foirne eile.

Cáilíochtaí

  • Líofacht sa Ghaeilge .
  • Fetac leibhéil 5/6 sa Luathoideachas/Cúram leanaí
  • Taithí ar a bheith ag obair i suíomh Luathoideachas.
  • Taithí bheith ag obair mar bhaill foirne.

Déan teagmháil le:
Deirdre Ní Chuilinn 0872495485 / dnichuilinn@gmail.com