Méid an Téacs

Folúntas: Oifigeach Forbartha le Gaelscoileanna Teo.

Meán Fómhair 29, 2016

OIFIGEACH FORBARTHA

(Athfhógairt)

de dhíth, a bheidh freagrach as cur chun cinn na naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, lasmuigh den Ghaeltacht.

(ar chonradh bliana)

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa de dhíth.

Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr riachtanach.

Scála Tuarastail: €26,383 – 45,616 (ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí).

Is ceanneagraíocht í Gaelscoileanna Teo. atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Foirm iarratais, sainchuntas poist agus critéir uilig an phoist le fáil ó blathnaid@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe:

Meánlae Aoine, 14 Deireadh Fómhair 2016

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.