Méid an Téacs

Gaelscoil nua i nDumhach Trá/An Rinn i 2014 – Oíche Eolais 5 Meitheamh 2013

Bealtaine 30, 2013

Tá sé fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go mbeidh bunscoil nua le hoscailt i gceantar Dumhach Trá/An Rinn i Meán Fómhair 2014. Tá feachtas ar bun le go n-aithneofaí an scoil nua mar ghaelscoil; níl aon scoil lán-Ghaeilge sa cheantar seo agus tá ró éileamh ollmhór ar na scoileanna lán-Ghaeilge sa cheantar máguaird. Tá oíche eolais eagraithe ag pátrún ionchasach na scoile nua, AN FORAS PÁTRÚNACHTA, le tacaíocht GAELSCOILEANNA TEO., eagraíocht comhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge, ar an 5 Meitheamh in Ionad Pobail na Rinne (Ringsend & Irishtown Community Centre) ag 7i.n. Tá an ócáid ar oscailt don phobal agus beidh sé dírithe ar bhuntáistí an oideachais lán-Ghaeilge do gach páiste.

Is iontach an deis í seo don phobal úinéireacht a ghlacadh ar áis oideachais den scoth a bheidh ag an gceantar do na glúinte páistí amach anseo, scoil bheoga, rathúil go mbeidh siad an-bhródúil aisti. Ba mhór linn bualadh leat ann má tá suim agat bheith páirteach sa bhfeachtas le scoil lán-Ghaeilge nua a éileamh don cheantar.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcruinniú ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Tá tuilleadh eolais maidir le AN FORAS PÁTRÚNACHTA ar fáil ar www.foras.ie.