Méid an Téacs

Múinteoirí do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh á lorg- le tosú Meán Fómhair 2014

Aibreán 30, 2014

Tá deiseanna iontacha ar fáil do mhúinteoirí iarbhunscoile gur mian leo a bheith ag múineadh i nGaelcholáiste an Phiarsaigh, meánscoil úrnua, lánGhaeilge i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

Beidh idir phoist lánaimseartha agus pháirtaimseartha i gceist sa phróiseas earcaíochta seo. Ní gá d’iarrthóirí ach iarratas amháin a sheoladh, fiú sa chás go bhfuil ar chumas an iarrthóra níos mó ná ábhar amháin a mhúineadh. Tá gach ceapachán faoi réir coinníollacha agus ag brath ar fhaomhadh ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Is fostóir comhionnanas deiseanna é Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh.Ní mór do gach iarrthóir ardchaighdeán Gaeilge scríofa agus labhartha a bheith acu.

Spriocdháta na n-iarratas: Dé Luain, 12 Bealtaine 2014.

gach iarratas chuig: poist@gaelcholaiste.com

Gach eolas ar www.educationposts.ie

Ábhair: