Méid an Téacs

Oíche eolais do thuismitheoirí maidir leis an ngaelscoil nua, Cill Dara, 21 Márta 2013

Márta 6, 2013

Osclófar Gaelscoil nua i mBaile Chill Dara i 2013 faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta. Is scoil trí mheán na Gaeilge a bheidh ann a bhfuil comhoideachasúil agus a mbeidh sainspiorad ilchreidmheach aici.

Beidh an scoil nua lonnaithe i meánscoil an choiste gairmoideachais i mBaile Chill Dara, áit ina bhfuil Educate Together lonnaithe chomh maith. Tá An Foras Patrúnachta ag glacadh le hiarratais fós d’áiteanna sa scoil nua. Ba cheart do thuismitheoirí a bhfuil suim acu sa scoil seo, an fhoirm iarratais a líonadh isteach.

Ba cheart do thuismitheoirí an fhoirm iarratais a líonadh isteach agus a chur sa phost chuig An Foras Patrúnachta, Bloc K3, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co Chill Dara chomh luath agus is féidir.

Reáchtálfar oíche eolais do thuismitheoirí na bpáistí – a bheidh ag tosú sa scoil i Meán Fómhair 2013 – in Ionad Oideachais Chill Dara i mBaile Chill Dara ar an Déardaoin 21 Márta 2013. Tosóidh an cruinniú ag 7pm.

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Tá 61 bunscoil agus 5 mheánscoil faoina phátrúnacht.

An Foras Pátrúnachta :: +353-1-6294110 :: eolas@foras.ie