Méid an Téacs

Príomhoide do Ghaelscoil Theach na Giúise

Márta 21, 2013

Cuirtear fáilte roimh iarratais do phost an Phríomhoide.

Is scoil nua lán-Ghaeilge, comhoideachasúil í Gaelscoil Theach na Giúise faoi phátrúnacht AN FORAS PÁTRÚNACHTA. Tá éiteas il-chreidmheach ag an scoil. Tá an scoil fós ag glacadh le hiarratais ó dhaltaí do Mheán Fómhar 2013.

Ba cheart litir clúdach, foirm iarratais do Phríomhoide i nGaeilge agus teistiméireachtaí a sheoladh ar ríomhphost amháin chuig: caoimhin@foras.ie

Glacfar le hiarratais suas go Dé hAoine, 12 Aibreán 2013.

Beidh na hagallaimh ar siúl go luath ina dhiaidh sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.foras.ie nó www.educationposts.ie