Méid an Téacs

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

  • Gaeilge líofa
  • Ard scileanna ríomhaireachta
  • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
  • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
  • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
  • Ard scileanna eagrúcháin
  • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 23/03/2018

  • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
  • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
  • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.