Méid an Téacs

Folúntas i Naíonra na Giúise

Iúil 18, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Iarratais á lorg do Stiúrthóir Naíonra ag Naíonra na Giúise ,Teach na Giúise ,BAC 24

An Naíonra :
• Is Naíonra Ián Ghaeilge í Naíonra nd Giúise
• Naíonra ghnóthach atá ann, bíonn seisiúin á reachtáil ar maidin agus trathnóna.
• Tá sé mar aidhm ag an fhoireann díriú ar chúram agus oideachas d’árd chaighdeán a thabhairt do na páistí a fhreastalaíonn ar an seirbhís.Cruthaíonn an Naíonra timpeallacht taitneamhach do na páistí.trí mheán na Gaeilge .

Cáilíochtaí:
• Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 5 nó níos airde i gcúram leanaí,le taithí ag obair i Naíonra .
• Líofacht i nGaeilge labhartha .
• TEG scrudú cainte (B2) agus Dianchúrsa FNT.

Freagrachtaí:
• Beidh an té a cheaptar ag glacadh freagracht as faire ar na páistí , chomh maith le oibríochtaí ginearálta laethúil an Naíonra .
• Beidh a té a cheaptar páirteach I gcúrsaí phleanáil mar aon le cúrsaí breathnóireacht . Déanfaidh siad tuairisciúar obair laethúil.
• Beidh dualgaisí cumarsáide le tuismitheoirí , baill foirne agus bainistíocht an Naíonra le comhlíonadh ag Stiúrthóir an Naíonra .

**Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí**