Méid an Téacs

Liosta na bpictiúrlann ina mbeidh Spongebob á léiriú i nGaeilge.

Márta 18, 2015

Beidh Spongebob sna pictiúrlann ón 27ú Márta ar aghaidh. Tá liosta des na pictiúrlanna timpeall na tíre ar léirigh spéis sa leagan Gaeilge le feiceáil thíos: BÁC CINEWORLD An Cabhán ODEON BÁC ODEON BLANCHARDSTOWN BÁC ODEON COOLOCK BÁC ODEON STILLORGAN BÁC ODEON POINT VILLAGE Luimneach ODEON Nás ODEON An Droichead Nua ODEON Port Laoise ODEON Port […]

Brú anseo don alt iomlán

Fóraim Gnímh á gcomhordú ag Conradh na Gaeilge ar fud an oileáin.

Márta 13, 2015

Tá Fóraim Gnímh á gcomhordú ag Conradh na Gaeilge i gcomhair le grúpaí áitiúla ar fud an oileáin le pobal na Gaeilge agus Gaeltachta a spreagadh le gníomhú. Tá na fóraim gnímh ó thuaidh ag díriú ar an gcomhairliúchán ar Acht na Gaeilge mar thosaíocht. Beidh na fóraim gnímh ó dheas ag díriú ar an […]

Brú anseo don alt iomlán

Físeán nua “Jamie” ar fáil anois!

Márta 12, 2015

Is féidir an cúigiú físéán den sraith cláracha “Jamie” a fheiceáil ar youtube anois. I gclár na seachtaine seo pléitear an Bhéaltriail – Post mar mhúinteoir bunscoile. www.youtube.com

Brú anseo don alt iomlán

Scéal Phádraig Naofa do Phaistí mar CD agus leabhair ar fáil anois!

Márta 9, 2015

Brú anseo don alt iomlán

Cúrsa Gaeilge i nGaeltacht na nDéise, 15 – 22 Lúnasa

Márta 9, 2015

Brú anseo don alt iomlán

Maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí Oideachas na Forbartha in iarbhunscoileanna

Márta 9, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://www.worldwiseschools.ie/funding

Brú anseo don alt iomlán

Bileoga eolais maidir le hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge

Márta 6, 2015

Tá bileoga eolais dírithe ar an oideachas lán-Ghaeilge ag an iarbhunleibhéal ar fáil ó GAELSCOILEANNA TEO.  Cúnamh é do scoileanna ag eagrú oícheanta eolais agus atá ag scaipeadh eolais ar thuismitheoirí. Is féidir leagan leictreonach den bhileog a íoslódáil mar PDF thíos. Is féidir cóipeanna crua a ordú saor in aisce trí ríomhphost a sheoladh […]

Brú anseo don alt iomlán

Litir chuig Eagarthóir an Sunday Independent maidir le Scoileanna lán-Ghaeilge

Márta 5, 2015

Maidir le: ‘Parents, not priests, driving segregation’ A Eagarthóir, a chara, I gcolún Sarah Carey dar teideal ‘Parents, not priests, driving segregation’ (1ú Márta 2015), maítear gurb í an Ghaeilge an chonstaic iontrála is mó d’ inimircigh agus go bhfuil sé deacair teacht ar pháiste gorm i scoil lán-Ghaeilge (“up at the Gaelscoil, free from […]

Brú anseo don alt iomlán

62% de dhaltaí a fuair díolúine ón nGaeilge ag foghlaim teanga eile

Márta 5, 2015

‘Ábhar imní’ iad na figiúirí nua atá faighte ag Tuairisc.ie faoin Acht Um Shaoráil Faisnéise, a deir Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach COGG Rinne 62% de na daltaí Ardteiste a fuair díolúine ón nGaeilge le trí bliana anuas staidéar ar theanga eile seachas an Béarla. De réir eolais atá faighte ag Tuairisc.ie faoin Acht um Shaoráil […]

Brú anseo don alt iomlán

(English) Cog Notes: Crude lobbying over school admissions policy may prove effective

Márta 3, 2015

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in English

Brú anseo don alt iomlán