Méid an Téacs

Óráid an Ard-Rúnaí An Roinn Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú ag Seimineár na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Mí na Samhna 25, 2014

Seimineár agus Seoladh Leabhair Réamhrá A dhaoine uaisle agus a chairde; is ábhar lúcháire domsa a bheith anseo in bhur measc inniu, ag an ócáid speisialta seo, leis an leabhar, Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach, a sheoladh. Ba mhaith liom fíorbhuíochas a ghabháil le Cathaoirleach agus le Príomhfheidhmeannach COGG, John Carr agus Muireann Ní Mhóráin,, […]

Brú anseo don alt iomlán

Déanann John O’Dowd comhghairdeas le céimithe an tionscnaimh Teaghlaigh agus Scoileanna le Chéile in Scoil an Droichid

Mí na Samhna 25, 2014

Tá an tAire Oideachais, John O’Dowd i ndiaidh comhghairdeas a dhéanamh le teaghlaigh áitiúla a bhfuil céim bainte amach acu tríd an tionscnamh Teaghlaigh agus Scoileanna Le Chéile (TESC) ag Scoil an Droichid i mBéal Feirste. Cuireann Mícheal Ó Duibh, Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíocht, fáilte mhór roimh ráiteas an Aire, John O’Dowd, faoin Tionscnamh Teaghlaigh […]

Brú anseo don alt iomlán

Oideachasóir lán-Ghaeilge le caint ag Comhdháil DUP

Mí na Samhna 25, 2014

Scéal iomlán ag: www.newsletter.co.uk

Brú anseo don alt iomlán

Scéim phíolótach “Pondor” i nGaeilge ar fáil do scoileanna

Mí na Samhna 25, 2014

Is uirlis ardoird litearthachta é Ponder, a dearadh chun tacú le daltaí anailís agus measúnú a dhéanamh ar théacsanna agus ar fhíseáin. Déantar é seo trí ardán meán sóisialta spraíúil agus solúbtha a úsáid, a nasctar leis an eispéireas foghlama. Tá Ponder in úsáid sna Stáit Aontaithe cheana, sa Bhéarla agus sa Spáinnis araon, agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Tréimhse lán-tumoideachais luath sna naíonáin i mbunscoileanna lán-Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht le ceadú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Mí na Samhna 25, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. go mór roimh ráitis Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, an tUasal Seán Ó Foghlú ag Comhdháil Bhliantúil Oideachais 2014 Gaelscoileanna Teo. inniu go bhfuil ar intinn ag an Roinn go gceadófar tréimhse lán-tumoideachais luath sna naíonáin mar chuid d’fhorordú an churaclaim bunscoile, cinneadh a eascraíonn as an scrúdú atá déanta ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Óráid an Ard-Rúnaí An Roinn Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú ag Comhdháil Gaelscoileanna Teo.

Mí na Samhna 25, 2014

Réamhrá A uachtaráin, a oifigeacha, a thoscairí, a aíonna, agus a dhaoine uaisle, tá lúcháir ormsa a bheith i bhur gcomhluadar arís i mbliana ag Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna Teoranta. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Máirín Ní Chéileachair, Uachtarán Ghaelscoileanna Teoranta, le Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach, agus le Nóra Ní Loinsigh, Leas-Ardfheidhmeannach, as an […]

Brú anseo don alt iomlán

Bernard Dunne ag dul go Liatroim le tacaíocht a thabhairt do phleananna Iarbhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú

Mí na Samhna 20, 2014

Scéal iomlán ar www.leitrimobserver.ie

Brú anseo don alt iomlán

Leanúntas Inspioráideach an Oideachais lán-Ghaeilge á cheiliúradh ag Comhdháil Gaelscoileanna Teo.

Mí na Samhna 18, 2014

Leanúntas Inspioráideach an Oideachais lán-Ghaeilge á cheiliúradh ag scoileanna lán-Ghaeilge ó gach cearn den tír ag Comhdháil Bhliantúil agus Oideachais Gaelscoileanna Teo. ar an Aoine 21 Samhain 2014. Tabharfaidh Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, an tUasal Seán Ó Foghlú aitheasc thar ceann na Roinne ag oscailt oifigiúil na comhdhála a bheidh ar siúl san […]

Brú anseo don alt iomlán

BUAITEOIRÍ LEABHAR NA BLIANA 2014

Mí na Samhna 17, 2014

BUAITEOIRÍ LEABHAR NA BLIANA 2014 AITHEANTA AG ÓCÁID MHÓRTHAIBHSEACH I mBÉAL FEIRSTE • BHAIN TADHG Ó DÚSHLÁINE GRADAM UÍ SHÚILLEABHÁIN DÁ LEABHAR ‘ANAMLÓN BLIANA Ó DHIALANNA AN RÍORDÁNAIGH’ (CLÓ IAR-CHONNACHT) • BHAIN ÁINE NÍ GHLINN GRADAM RÉICS CARLÓ DÁ LEABHAR ‘DAIDEO’(COIS LIFE) Bhí oíche den scoth i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich Dé Céadaoin (12 Samhain) […]

Brú anseo don alt iomlán

Dráma spleodrach puipéid ar fáil sa scoil le Aililiú Puipéidí

Mí na Samhna 17, 2014

“Caillte sa Cheo” ia ea an chéad dráma ó oileán aráin i sraith spleodrach de chuid Aililiú. Gach eolas ar fáil ag Aililiú (Puipéid ó Dowtcha) 086 787 9434             info@dowtcha.com                       www.dowtcha.com Bileog eolais ar fáil anseo: Aililiú

Brú anseo don alt iomlán