Méid an Téacs

Rialacháin Nua do Sheirbhísí Luathbhlianta sínithe ag Dr. James Reilly, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Mí na Bealtaine 5, 2016

Foilsíodh na Rialacháin nua do Sheirbhísí Luathbhlianta inné (4ú Bealtaine 2016), agus beidh siad ag teacht i bhfeidhm ar bhonn céimnithe ón 30ú Meitheamh 2016. Seo thíos achoimre ar chuid de na príomhathruithe atá leagtha síos sna Rialacháin seo: Clárúchán: De réir Acht 2013, cuireadh ceanglas ar sheirbhísí luathbhlianta clárú le Tusla sular tugadh cead […]

Brú anseo don alt iomlán

(English) The Gaeltacht must be broken and remade to save Irish

Aibreán 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Seoladh leabhar “Beartas Úr na nGael” faoi thodhchaí na teanga

Aibreán 27, 2016

Brú anseo don alt iomlán

FÍSEÁN: Scannán ‘LEGO’ a insíonn scéal 1916 i nGaeilge curtha ar fáil

Aibreán 27, 2016

http://tuairisc.ie/fisean-scannan-lego-a-insionn-sceal-1916-i-ngaeilge-curtha-ar-fail/

Brú anseo don alt iomlán

‘Athchóiriú iomlán’ le déanamh ar struchtúr bainistíochta Údarás na Gaeltachta roimh dheireadh na bliana

Aibreán 25, 2016

Tá súil ag Údarás na Gaeltachta go mbeidh “athchóiriú iomlán” déanta acu ar struchtúr bainistíochta na heagraíochta roimh dheireadh na bliana seo. Rinneadh athbhreithniú neamhspleách ar struchtúr bainistíochta Údarás na Gaeltachta le linn na bliana 2015. Ba í Roinn na Gaeltachta a d’fhostaigh an comhlacht Public Affairs Ireland le hathbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr bainistíochta […]

Brú anseo don alt iomlán

Líon na ndaltaí a fuair díolúine ón nGaeilge méadaithe ó 7,000 in 2004 go dtí 19,000 in 2014

Aibreán 25, 2016

Mhéadaigh líon na ndaltaí meánscoile a fuair díolúine ón nGaeilge ó 20,000 in 2004 go dtí 32,000 in 2014. 7,000 dalta meánscoile a fuair díolúine ón nGaeilge in 2004 mar go raibh míchumas foghlama orthu, agus 19,000 duine a fuair a leithéid de dhíolúine in 2014. De réir taighde nua a rinne an ESRI agus […]

Brú anseo don alt iomlán

(English) Gaelscoil Moshíológ reach finals of Waltons National Music Competition

Aibreán 25, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

(English) First Irish language alarm system is launched

Aibreán 25, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Gan aon chinneadh fós faoi fhoilsiú ná feidhmiú na moltaí oideachais Gaeltachta

Aibreán 22, 2016

Níl cinneadh déanta ag an Roinn Oideachais faoi cén uair a fhoilseofar an polasaí nua don oideachas Gaeltachta agus níl aon chinneadh déanta maidir cén uair a gcuirfear an polasaí nua i bhfeidhm. Bhíothas ag súil anuraidh, nuair a foilsíodh na moltaí don pholasaí nua, go gcuirfí i bhfeidhm é ag tús na scoilbhliana 2016 […]

Brú anseo don alt iomlán

70 ‘gnó le Gaeilge’ cláraithe cheana féin le ‘Eolaire’ an Chonartha a sheolfar i mí an Mheithimh

Aibreán 20, 2016

Beidh Eolaire Chonradh na Gaeilge beo ar líne ó mhí Mheithimh na bliana seo ar aghaidh. Dheimhnigh an Conradh an méid sin ar Twitter inné agus iad ag iarraidh ar chomhlachtaí a bhaineann úsáid as an nGaeilge clárú leis an tseirbhís nua. Go dtí seo, tá tuairim is 70 duine nó comhlacht cláraithe leis an […]

Brú anseo don alt iomlán