Méid an Téacs

‘Drochthús don Ghaeilge’ – post nua ceadaithe do ghnóthaí tuaithe ach folúntas Gaeilge sa Roinn le sé mhí anuas

Mí na Bealtaine 24, 2016

Comhartha ‘drochmheasa’ ar an nGaeilge é go bhfuil post nua mar cheannasaí ar ghnóthaí tuaithe fógartha cheana féin ag an Roinn chéanna ina bhfuil folúntas do Stiúrthóir na Gaeilge inti le nach mór sé mhí anuas. D’fhógair an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Dé hAoine folúntas do ‘Ceann Rannán na Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe’. […]

Brú anseo don alt iomlán

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh cheapachán Sheáin Kyne (FG) ina Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta.

Mí na Bealtaine 20, 2016

Chuir Uachtarán Gaelscoileanna Teo., Cathnia Ó Muircheartaigh fáilte roimh cheapachán Kyne, gur “comhartha dóchais é go bhfuil Teachta Dála, a bhfuil tuiscint agus taithí aige ar shainriachtanais na Gaeltachta mar aon le cumas maith sa teanga ina Aire Stáit Gaeltachta”. Ag tagairt don ráiteas a rinne an tAire sa Dáil inné go raibh sé thar […]

Brú anseo don alt iomlán

An Roinn Oideachais á tabhairt chun na hArd-Chúirte ag Scoil Lorcáin faoi choinníoll iontrála Gaeilge

Mí na Bealtaine 18, 2016

Tá an Roinn Oideachais á tabhairt os comhair na hArd-Chúirte ag Gaelscoil aitheanta agus athbhreithniú breithiúnach ceadaithe do bhord bainistíochta na scoile sin maidir leis an gcoinníoll Gaeilge ina bpolasaí iontrála. Tá Scoil Lorcáin, Baile na Manach, Baile Átha Cliath, ceann de na Gaelscoileanna is aitheanta sa tír, ag tabhairt dúshlán Ard-Chúirte faoi sheasamh na […]

Brú anseo don alt iomlán

Cúig cheanneagraíocht nua roghnaithe ag Údarás na Gaeltachta don phleanáil teanga

Mí na Bealtaine 17, 2016

Tá cúig cheanneagraíocht Ghaeltachta eile roghnaithe ag Údarás na Gaeltachta le dul i mbun pleananna teanga sa Ghaillimh, i Maigh Eo, i nDún na nGall agus sa Mhí. Réiteoidh na cúig cheanneagraíocht sin plean teanga do na Limistéir Pleanála Teanga (LPT) atá faoina gcúram. Tá dhá bhliain anois ag na heagraíochtaí an plean a réiteach […]

Brú anseo don alt iomlán

Rialacháin Nua do Sheirbhísí Luathbhlianta sínithe ag Dr. James Reilly, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Mí na Bealtaine 5, 2016

Foilsíodh na Rialacháin nua do Sheirbhísí Luathbhlianta inné (4ú Bealtaine 2016), agus beidh siad ag teacht i bhfeidhm ar bhonn céimnithe ón 30ú Meitheamh 2016. Seo thíos achoimre ar chuid de na príomhathruithe atá leagtha síos sna Rialacháin seo: Clárúchán: De réir Acht 2013, cuireadh ceanglas ar sheirbhísí luathbhlianta clárú le Tusla sular tugadh cead […]

Brú anseo don alt iomlán

(English) The Gaeltacht must be broken and remade to save Irish

Aibreán 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Seoladh leabhar “Beartas Úr na nGael” faoi thodhchaí na teanga

Aibreán 27, 2016

Brú anseo don alt iomlán

FÍSEÁN: Scannán ‘LEGO’ a insíonn scéal 1916 i nGaeilge curtha ar fáil

Aibreán 27, 2016

http://tuairisc.ie/fisean-scannan-lego-a-insionn-sceal-1916-i-ngaeilge-curtha-ar-fail/

Brú anseo don alt iomlán

‘Athchóiriú iomlán’ le déanamh ar struchtúr bainistíochta Údarás na Gaeltachta roimh dheireadh na bliana

Aibreán 25, 2016

Tá súil ag Údarás na Gaeltachta go mbeidh “athchóiriú iomlán” déanta acu ar struchtúr bainistíochta na heagraíochta roimh dheireadh na bliana seo. Rinneadh athbhreithniú neamhspleách ar struchtúr bainistíochta Údarás na Gaeltachta le linn na bliana 2015. Ba í Roinn na Gaeltachta a d’fhostaigh an comhlacht Public Affairs Ireland le hathbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr bainistíochta […]

Brú anseo don alt iomlán

Líon na ndaltaí a fuair díolúine ón nGaeilge méadaithe ó 7,000 in 2004 go dtí 19,000 in 2014

Aibreán 25, 2016

Mhéadaigh líon na ndaltaí meánscoile a fuair díolúine ón nGaeilge ó 20,000 in 2004 go dtí 32,000 in 2014. 7,000 dalta meánscoile a fuair díolúine ón nGaeilge in 2004 mar go raibh míchumas foghlama orthu, agus 19,000 duine a fuair a leithéid de dhíolúine in 2014. De réir taighde nua a rinne an ESRI agus […]

Brú anseo don alt iomlán