Méid an Téacs

10 mbliana fágtha ag an nGaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht de réir taighde nua

Mí na Bealtaine 22, 2015

Is ar éigean go mbeidh an Ghaeilge á labhairt mar theanga phobail aon áit sa Ghaeltacht faoi cheann deich mbliana fiú má chuirtear i bhfeidhm go hiomlán an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus Acht na Gaeltachta, dar le húdair an Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsiteach Teangeolaíoch 2007. Maíonn na húdair gurb ionann feidhm a […]

Brú anseo don alt iomlán

Tuarascáil faoi chóras a thugann ar scoileanna Gaeltachta glacadh le múinteoirí gan Gaeilge leagtha os comhair an Oireachtais

Mí na Bealtaine 14, 2015

Mhaígh an Roinn Oideachais go raibh gach múinteoir bunscoile sa tír oilte le gasúír Gaeltachta a theagasc. ‘Deargaimidí’ a dúradh in imscrúdú Oifig an Choimisinéara Teanga Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag tabhairt ar scoileanna Gaeltachta glacadh le múinteoirí gan Gaeilge – agus níl siad sásta géilleadh do chinneadh de chuid an Choimisinéara Teanga […]

Brú anseo don alt iomlán

Aghaidh tugtha ag moltaí na Roinne Oideachais ar na dúshláin is mó roimh scoileanna Gaeltachta

Mí na Bealtaine 7, 2015

Tá sraith moltaí déanta sa dréachtpholasaí oideachais don Ghaeltacht a fhoilseofar tráthnóna inniu a thugann aghaidh ar chuid de na dúshláin is mó atá roimh theagasc na Gaeilge sna ceantair ina bhfuil sí fós in uachtar mar theanga phobail agus theaghlaigh. Moltar sa dréachtpholasaí go ndéanfaí sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta mar scoil a fheidhmíonn “go […]

Brú anseo don alt iomlán

Freagraí an phobail ar Oideachas Gaeltachta á lorg ag an Aire Oideachais

Mí na Bealtaine 7, 2015

Tá cuireadh tugtha ag an Aire Oideachais agus Scileanna Jan O’Sullivan T.D. do scoileanna agus do phobail Ghaeltachta páirt a ghlacadh i bpróiseas comhairliúcháin le teacht ar pholasaí foirfe oideachais don Ghaeltacht. Sheol sí féin agus Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh, dréachtmholtaí polasaí trathnóna atá bunaithe ar thaighde a rinneadh le dhá bhliain anuas. […]

Brú anseo don alt iomlán

Is mithid glacadh le cuireadh an Aire agus moltaí a chur ar aghaidh faoi oideachas na Gaeltachta…

Mí na Bealtaine 7, 2015

Ní mór an gean a bhíonn ag aon duine ar thuarascálacha Rialtais mar gur beag acu, mo léan, a chuirtear i bhfeidhm. “Ní dócha go mbeidh a leithéid indéanta sa ghearrthéarma i ngeall ar na costais féideartha a bhaineann leis” an lipéad a bhíonn faoi cholún an staid reatha go mion minic agus is ionann […]

Brú anseo don alt iomlán

Teipthe ar an Státchóras freastal mar is ceart ar ghasúir na Gaeltachta – an Roinn Oideachais

Mí na Bealtaine 7, 2015

Caithfear aird ar leith a dhíriú ar chearta teanga na ngasúr Gaeltachta ar chainteoirí dúchais iad agus a aithint nach ionann iad agus cearta na bhfoghlaimeoirí Tá teipthe ar an Státchóras freastal mar is ceart i gcaitheamh na mblianta ar “an líon réasúnta beag de ghasúir” a bhfuil an Ghaeilge mar theanga teaghlaigh acu agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Moltaí Polasaí ar Oideachas Gaeltachta seolta ag an Aire O’Sullivan agus ag an Aire McHugh

Mí na Bealtaine 7, 2015

Inniu, sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh TD, plécháipéis, “Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta”. Is é is aidhm leis na moltaí an t-oideachas lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht a threisiú mar chuid den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge. Léiríodh san obair thaighde […]

Brú anseo don alt iomlán

Ómós do Shéamus Costello i nGaelscoil an tSlí Dála

Mí na Bealtaine 5, 2015

Scéal iomlán ar:  www.leinsterexpress.ie

Brú anseo don alt iomlán

SIANSA GAEL LINN – CRAOBHCHOMÓRTAS 2015 AR TG4

Mí na Bealtaine 5, 2015

Craolfar clár speisialta faoi Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2015 ar TG4 amárach, Dé Céadaoin 6 Bealtaine, 8p.m. Ghlac 8 ngrúpa thraidisiúnta ó cheann ceann na tíre páirt sa cheolchoirm iontach seo sa Cheoláras Náisiúnta ar 26 Aibreán, 2015. Bhí os cionn míle duine i láthair don ócáid. Beidh ceol agus amhránaíocht den scoth le cloisteáil – ná […]

Brú anseo don alt iomlán

Increased enrolment will be key to survival of Coláiste Chineál Eoghain – ETB Chair

Aibreán 29, 2015

The Chairperson of the Donegal Education and Training Board says increased enrolment is what is required to secure the long term future Buncrana’s Gaelscoil Coláiste Chineál Eoghain. It was confirmed yesterday that the school will remain open following a campaign from parents who objected to an earlier announcement that it was to close. The Chairperson […]

Brú anseo don alt iomlán