Méid an Téacs

Roinn ‘Gaeltachta’ nua agus ábhar Gaeilge nua don Ardteist luaite i bhforógra Fhianna Fáil

Feabhra 11, 2016

Ach iad a bheith i gcumhacht, d’fhéachfadh Fianna Fáil ar ábhar Gaeilge breise nua a thabhairt isteach mar rogha do dhaltaí na hArdteiste agus an Teastais Shóisearaigh chun freastal ar riachtanais an chainteora dúchais agus cainteoirí líofa eile. Dhéanfaí deimhin de, a mhaítear san fhorógra, An Ireland for All, go mbronnfaí ar scoileanna Gaeltachta na […]

Brú anseo don alt iomlán

Forbairt le déanamh ar áiseanna spóirt Choláiste Feirste

Feabhra 11, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in English

Brú anseo don alt iomlán

Comhlachtaí le Gaeilge á lorg ag Conradh na Gaeilge dá eolaire Gaeilge nua

Feabhra 11, 2016

Tá teagmháil déanta ag Conradh na Gaeilge le os cionn 100 eagraíocht agus gnólacht in Éirinn agus iad ag cur a n-eolaire nua le chéile. D’fhógair an Conradh i mí na Samhna go gcuirfí eolaire de ghnólachtaí a chuireann seirbhísí as Gaeilge ar fáil don phobal le chéile agus go mbeadh an t-eolaire sin ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Feachtas le bunscoil a bhunú ar an Chéide, Ard Mhacha

Feabhra 11, 2016

Tá feachtas faoi sheol ar an Chéide in Ard Mhacha Theas le Gaelscoil úr a bhunú ann. Anuraidh fosclaíodh Naíscoil an Chéide i gclubtheach áitiúil CLG, Michael Dwyers. 13 páiste atá cláraithe ann faoi láthair ach tá líon maith tuismitheoirí i ndiaidh spéis a léiriú san obair atá ar bun sa cheantar. Thug an tAire […]

Brú anseo don alt iomlán

93% den airgead deontais Gaeltachta a cheadaigh an tAire McHugh ó thús na bliana imithe chuig Dún na nGall

Feabhra 10, 2016

Ba chóir Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh a thabhairt os comhair Choiste na gCuntas Poiblí chun ceisteanna a fhreagairt faoin scéala gur dreamanna i nDún na nGall a fuair 93% den airgead deontais Gaeltachta atá ceadaithe aige ó thús na bliana. B’in an méid a bhí le rá aréir ag an Seanadóir Trevor Ó […]

Brú anseo don alt iomlán

Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge: Tuairimí na múinteoirí i leith na scrúdaithe stáit

Feabhra 9, 2016

Réitigh mé taighde le déanaí don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun léargas a fháil ar na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge toisc go bhfuil riachtanais ar leith ag na scoileanna sin i gcomparáid le scoileanna Béarla. Mar chuid den taighde sin, líon múinteoirí ceistneoir cuimsitheach ar dtús (ráta freagartha 67.2%), agus ansin reáchtáladh […]

Brú anseo don alt iomlán

GAILEARAÍ: Togha na tallaine ag craobhchomórtas Scléip Ghael Linn 2016!

Feabhra 8, 2016

www.tuairisc.ie

Brú anseo don alt iomlán

Scéim teanga Roinn na Gaeltachta imithe in éag le naoi mí, ach ceann nua ar na bacáin

Feabhra 8, 2016

Tá scéim teanga nua á dréachtadh ag Roinn na Gaeltachta agus a scéim teanga imithe in éag le naoi mí. Is ar Roinn na Gaeltachta atá an cúram scéimeanna a aontú le ranna eile rialtais agus le heagraíochtaí stáit sara gcuirtear faoi bhráid Oifig an Choimisinéara Teanga iad. Thug urlabhraí ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Faoiseamh go bhfuil scoil nua le dul do Gaelscoil Bharra

Feabhra 5, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in English

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil CAER 3ú/4ú Márta 2016

Feabhra 5, 2016

Is cúis áthais don Fhoras i gcomhpháirtíocht le Gaelscoileanna Teo. Comhdháil CAER a reachtáil in Éirinn ar an 3/4 Márta. Is comhdháil oideachais do mhionteangacha é CAER. Gheobhaidh daoine i láthair an deis ceisteanna a phlé le saineolaithe ar oideachas trí mhionteangacha ó réigiúin éagsúla mar aon le daoine ó gach cúlra gaelscolaíochta ar an […]

Brú anseo don alt iomlán