Méid an Téacs

Meabhrúchán faoin Spriocdháta do Chlár Gaeilge ICUF

Feabhra 27, 2015

Gach bliain, le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta, ceaptar méid áirithe teagascóirí chun teagasc inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada. Is é príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada. Cuirtear teagascóirí ar fáil chun an Ghaeilge a mhúineadh taobh istigh den ollscoil, agus chun cuidiú le dul […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta 16 Márta

Feabhra 27, 2015

Reáchtálfar Comhdháil CHomhairle na Gaelscolaíochta ar 16 Márta 2015 i gColáiste Feirste, Béal Feirste Póstaer le sonraí na comhdhála ar fáil anseo: Postaer-Comhdhail

Brú anseo don alt iomlán

Comhairleoirí ag tacú le feachtas iarbhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú i bPort Laoise

Feabhra 27, 2015

Scéal iomlán ag: www.leinsterexpress.ie

Brú anseo don alt iomlán

Sraith cruinnithe poiblí fud fad an tuaiscirt le Comhairle na Gaelscolaíochta

Feabhra 27, 2015

Chuir Comhairle na Gaelscolaíochta tús lena phróiseas chomhairliúcháin d’earnáil na gaelscolaíochta le linn mí na Nollag 2014. Leanfaidh an comhairliúchán ar aghaidh go lár mhí an Mhárta 2015 le sraith cruinnithe poiblí fud fad an tuaiscirt. Beidh cruinniú poiblí in Ionad Acmhainne Dún Uladh, ar an Ómaigh ar an 2ú Márta, 2015 ar 7.30in. Is […]

Brú anseo don alt iomlán

Leagan Gaeilge de Spongebob á chur ar fáil i bpictiúrlanna ar fud na tíre

Feabhra 26, 2015

Paramount Pictures Ireland, in association with TG4, have announced that ‘The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water’ will be available for the first time through the Irish language in Irish cinemas nationwide. Dubbing production has begun in Dublin on this local project by Macalla Teoranta, the team who dub the popular ‘SpongeBob Squarepants’ TV series […]

Brú anseo don alt iomlán

Concern school divestment policy causing ethnic segregation

Feabhra 26, 2015

Minister for Education Jan O’Sullivan is being urged to reverse plans to create “competing” school patrons at primary level amid claims that it is exacerbating ethnic segregation. The plan to divest schools from Catholic patronage in order to boost parental choice was the main recommendation of the forum on patronage and pluralism set up by […]

Brú anseo don alt iomlán

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíocht Scéim mhaoinithe áiseanna teagaisc 2015

Feabhra 25, 2015

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíocht Scéim mhaoinithe áiseanna teagaisc 2015 Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh iarratais ó dhaoine aonair, ó ghrúpaí, ó chomhlachtaí, agus ó fhoilsitheoirí a bhfuil suim acu áiseanna a sholáthar a bhaineann le foghlaim nó teagasc na Gaeilge nó le hoideachas trí Ghaeilge. Má chuirtear maoiniú […]

Brú anseo don alt iomlán

“Who wants to be a Thousandaire” ar son Ghaelscoil Thulach na n-Óg seolta ag Jimmy Magee

Feabhra 19, 2015

Scéal iomlán ag www.meathchronicle.ie

Brú anseo don alt iomlán

Polasaí leagtha amach ag an Aire O’Sullivan le tacú le scoilphobail inbhuanaithe

Feabhra 18, 2015

Scéal iomlán ag: http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-02-17.html

Brú anseo don alt iomlán

Maoiniú ó Scéim Bunaithe agus Forbartha Gréasán Fhoras na Gaeilge

Feabhra 16, 2015

Maoiniú Tacaíochta ar fáil ó Fhoras na Gaeilge Ar mhaith leat an Ghaeilge a úsáid níos minice i do shaol? Ar dheas leat do chaithimh aimsirí a dhéanamh trí mheán na Gaeilge? Ar mhaith leat daoine a mhealladh i dtreo na Gaeilge? Ar mhaith leat gréasán le Gaeilge a chruthú? Ba mhaith le Foras na […]

Brú anseo don alt iomlán