Méid an Téacs

40 scoil tar éis páirt a ghlacadh i bhféilte peile Ghael Linn

Meitheamh 7, 2011

Bhí an-spórt ag scoláirí ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag na Féilte Peile a d’eagraigh Gael Linn i mí Bealtaine.

Reáchtáiltear an tsraith seo go bliantúil chun deis a thabhairt do dhaltaí ó na ranganna sinsearacha sna bhunscoil bualadh le chéile ag ócáidí spraíúla ina mbíonn an Ghaeilge mar theanga labhartha.
Is i gceantair Ghaeltachta a bhíonn na féilte ar siúl agus cuirtear lóistín ar fáil do na cuairteoirí.

Reáchtáladh cúig fhéile peile i mbliana ar a d’fhreastail tuairim is 800 scoláire  mar aon lena gcuid múinteoirí, ó 40 scoil.

Bhí Féile Laighin ar siúl i Ráth Chairn, Co. na Mí, is i Leitir Móir, Co. na Gaillimhe a bhí Féile Chonnacht agus ar an bhFál Carrach, Co. Dhún na nGall a bhí Féile Uladh.

Bhí dhá fhéile ar siúl i gCúige Mumhan i mbliana chun freastal ar éileamh ó na scoileanna.  Bhí an chéad ceann ar siúl i mBaile Bhúirne, Co. Chorcaí agus cuireadh críoch leis an sraith iomlán ansin i gColáiste na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge.

Foirne meascaithe de naonúr imreoir (cailíní agus buachaillí ) a bhí i gceist.  Bhí trí chluiche ag gach foireann, agus chuaigh na buaiteoirí ar aghaidh go dtí  na leathchraobhacha agus ansin an Chraobh Cúige.   Tá gach eolas faoi reáchtáil na bhféilte ar fáil ag www.gael-linn.ie.

Gaelport