Méid an Téacs

Aimsir na gComhdhálacha do mhúinteoirí na tíre

Aibreán 29, 2011

Is é ag an am seo bliana gach uile bhliain a bhíonn comhdhálacha mhúinteoirí na tíre ar bun, comhdhálacha INTO, ASTI agus TUI.

Is ann a dhéantar plé ar cheisteanna a bhaineann le todhchaí an chóras oideachais sa tír chomh maith le mórcheisteanna a bhaineann le múinteoirí páistí de gach uile aois sa  tír agus is ann a leagtar síos clár oibre na gcomhdhálacha don bhliain atá amach rompu.

I mbliana thaistil os cionn 1,500 múinteoir chuig na comhdhálacha.

Bhí an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, ag freastal ar a chéad bhabhta de chomhdhálacha mar Aire nua Oideachais.  Bhí roinnt rún comónta ag an trí chomhdháil, ceisteanna a bhí ag cur imní ar mhúinteoirí  na tíre, is iad sin cúrsaí pá, a gcuid pinsean agus a bhfuil i ndán dá bpoist, agus poist úra do chéimithe úra.  Ní raibh mórán dea-scéala le tabhairt ag an Aire Quinn ag na comhdhálacha agus foláireamh aige do na múinteoirí uile.

Dúirt an tAire Quinn go mbeidh tuilleadh ciorruithe ar bhuiséad na Roinne agus athbhreithniú á dhéanamh ar chaiteachas sa Roinn chéanna.  Deir sé, áfach, nach mbeidh sé ag déanamh ‘slash and burn’ ar bhuiséid ach go mbeidh athbhreithniú criticiúil á dhéanamh ar na cláir éagsúla. Is iad seo a leanas na pointí ba mhó a tháinig chun cinn ag comhdháil INTO i gContae Shligigh, áit a raibh os cionn 750 múinteoir bunscoile Luan na Cásca.

Gaelscéal – Treasa Bhreathnach agus Caroline Ní Chualáin