Méid an Téacs

Aitheantas oifigiúil do Scrúduithe TEG

Iúil 15, 2011

Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad ón Roinn Oideachais do Leibhéal B2 Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG).  Ciallaíonn sé seo go sásaíonn TEG Leibhéal B2 na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais.

Is córas scrúdaithe agus cáilíochta Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta é Teastas Eorpach na Gaeilge atá á soláthar ag Ionad na dTeangacha Ollscoil na hÉireann Má Nuad ó 2005.

Is deis iontach é seo do dhaoine gur mhaith leo dul le gairm na múinteoireachta nach bhfuil na riachtanais iontrála chuí acu do na coláistí oideachais.  Neamhchosúil leis an siollabas agus an scrúdú Ardteistiméireachta, tá siollabais agus scrúduithe TEG dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, rud a chuireann go mór leis an taithí foghlama.

Bíonn scrúduithe TEG ar siúl uair sa bhliain (Aibreán agus Bealtaine) i 10 n-ionad in Éirinn agus tá cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG ar siúl in ionaid oideachais ar fud na tíre.  Cuireann Ionad na dTeangacha ábhar teagaisc agus tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus do fhoghlaimeoirí saor in aisce ag www.teg.ie  nó cuir glaoch ar 01 7086417 chun tuilleadh eolais a fháil.

www.gaelport.com