Méid an Téacs

An Straitéis le plé ag Seimineár i mBÁC

Eanáir 19, 2011

Beidh seimineár poiblí, ‘Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Na céimeanna tosaigh i dtreo Straitéis inmharthana, á eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar an Déardaoin, 3 Feabhra 2011, in Óstán Davenport, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 ón 2-9pm.

Díreoidh an seimineár ar bhlianta tosaigh na Straitéise, ar riachtanais phobal na Gaeilge sna blianta tosaigh sin agus ar na céimeanna ar ghá a ghlacadh chun bunchloch láidir a leagan síos don Straitéis.  Feictear don Chomhdháil go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an deis ag an bpobal eolas ar na réimsí gnímh faoin Straitéis a fháil, na réimsí gnímh sin a phlé le saineolaithe na hearnála, le gníomhairí Stáit agus deonacha, agus leis na páirtithe polaitiúla araon.

Reáchtálfar an seimineár ón 2pm-9pm, le trí sheisiún ar leith, ag plé: Réimsí Gnímh na Straitéise; Ról na hearnála deonaí i gcur i bhfeidhm na Straitéise; agus Forógraí Olltoghcháin.  Tá cóip de chlár iomlán an tseimineáir ar fáil ar www.gaelport.com.