Méid an Téacs

An-tóir ar scrúdú béil

Meán Fómhair 12, 2012

Tháinig ardú 72 faoin gcéad ar líon na ndaltaí a chinn scrúdú béil a dhéanamh mar chuid den Teastas Sóisearach i mbliana.

Dar le figiúirí ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, d’ardaigh líon na ndaltaí a rinne na scrúduithe Gaeilge, Béarla agus Mata ag an ardleibhéal freisin.

Rinne an tAire Oideachais Ruairi Quinn comhghairdeas le beagnach 59,000 dalta a bheidh ag ceiliúradh inniu agus a dtorthaí á bhfáil acu ag scoileanna timpeall na tíre.

Ta daltaí ón gcéad 24 scoil a rinne staidéar ar Project Maths, ina measc siúd a gheobhaidh a gcuid torthaí inniu. Beidh ar gach dalta staidéar a dhéanamh ar ghnéithe den churaclam sin ón mbliain seo ar aghaidh.

www.foinse.ie