Méid an Téacs

‘Beart de réir briathair

Eanáir 30, 2013

“Beart de réir Briathair” an téama a bheidh ag Tóstal na Gaeilge 2013.
Beidh an tóstal ar siúl in Óstán Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath, Dé Sathairn 16ú Feabhra idir 9.30am agus 5pm.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge atá i mbun an lae agus pléifear beartais an Rialtais i leith na Gaeilge i mbliana.

“Ag Tógáil Clainne Trí Ghaeilge” an teideal a bheidh ar an chéad seisiún le Feargal Ó Cuilinn, ceannasaí Comhluadar; Dr Brian Ó Curnáin, saineolaí ar chanúineolaíocht agus socheolaíocht na Gaeilge le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath; Aoife Ní Shéagha, Léachtóir sa Phleanáil Teanga ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Sorcha Ní Chéilleachair, cathaoirleach Thuismitheoirí na Gaeltachta (Conamara).

Léireoidh siad a gcuid tuairimí faoi na deacrachtaí agus faoi na dúshláin atá ann an teanga a thabhairt ó ghlúin go glúin.

“An Ghaeltacht in 2013” a bheidh faoi chaibidil sa dara seisiún maidine.

Beidh dhá sheisiún ann tráthnóna: “Tionchar Bheartais an Rialtais ar an nGaeilge” agus “Freagrachtaí na Stát i leith thodhchaí na teanga”.

Eolas: 01-6794780 nó eolas@gaelport.com

www.irishtimes.com