Méid an Téacs

Cath na gclubanna scoile!

Deireadh Fómhair 29, 2010

Fógraíodh go hoifigiúil go bhfuil tús á chur le comórtas nua Gaeilge d’iar-bhunscoileanna ar bhonn uile-Éireann. Is comhfhiontar é an comórtas seo idir Glór na nGael agus Foinse, an nuachtán Gaeilge.

Iarrfar ar scoileanna Cumann Gaelach na Mac Léinn a bhunú agus beifear ag súil go n-eagródh an Cumann Gaelach sraith imeachtaí Gaeilge lasmuigh den seomra ranga i gcaitheamh na bliana.

Iarrfar ar gach scoil plean imeachtaí bliana a sheoladh chuig Glór na nGael, tráth a ndéanfar gearrliosta de na pleananna is fearr.  Ag fógairt dhuaischiste an chomórtais, chuir Ceannasaí Ghlór na nGael, Lorcán Mac Gabhann, in iúl,

“Déanfar moltóireacht ar na hiarratais is fearr agus bronnfar na duaiseanna seo a leanas ar na buaiteoirí;
Tabharfaidh Oifigeach na Mac Léinn, Aodhán Ó Dea cuairt timireachta ar na scoileanna a chláraíonn, chun an comórtas a mhíniú agus na daltaí a spreagadh.

Is cúis áthais do Foinse go mbeidh cur síos ar obair chumainn faoi leith le léamh in Foinse gach seachtain idir mí na Samhna agus mí an Mhárta.
Fógrófar buaiteoirí an chomórtais le linn Sheachtain na Gaeilge 2011.

Gach eolas faoi Chomórtas G! le fáil ó Aodhán 086-3102691 nó aodhan@glornangael.ie.