Méid an Téacs

Ciorcail Ghaeilge na seachtaine seo i gCeatharlach

Eanáir 29, 2014

Leanfar leis an teacht le chéile seachtainiúil dar teideal “Is Leor Beirt” sa Leabharlann, Sráid na Tulaí, Ceatharlach ar an gCéadaoin seo ag 10.30r.n.

Agus cuirfear míle fáilte roimh chách chomh maith chuig SULT, an imeacht míosúil trí Ghaeilge, ar an Déardaoin, 30 Eanair sa Teach Bar taobh le Teach Dolmain, Ceatharlach. Is ansin a thagann daoine le chéile ar an Déardaoin deireannach de gach mí ag 9.00i.n. chun taitneamh a bhaint as caint, comhrá agus comhluadar trí Ghaeilge agus cuirtear fíorchaoin fáilte roimh dhaoine nua i gcónaí. Leanfaidh an oíche leis an seisiún traidisiúnta.

Is deiseanna iontacha iad na ciorcail seo chun an Ghaeilge a labhairt go sóisialta agus aithne a chur ar chainteoirí Gaeilge eile sa cheantar. Beidh fáilte faoi leith roimh fhoghlaimeoirí agus tabharfar gach seans dóibh an teanga a chleachtadh i suímh nádúrtha. Bí ann agus fáilte!

www.carlow-nationalist.ie