Méid an Téacs

Clárú do Ranganna Oíche i gCeatharlach

Meán Fómhair 18, 2013

Fógraíonn Glór Cheatharlach go bhfuil clárú faoi lán seoil do na ranganna Gaeilge agus ranganna sa Sean-Nós do dhaoine fasta atá á n-eagrú an fómhar seo.
Cuirfear tús anocht, Dé Mháirt, 17ú Meán Fómhair, leis an sean-nós i nGaelcholáiste Cheatharlach agus leanfar leis na ceachtanna gach Máirt thar sé seachtaine ó 7.00-8.00i.n. Táille an chúrsa ná €30 agus cuirfear fáilte roimh thosaitheoirí agus feabhasóirí araon. An damhsóir aitheanta Irene Cunningham as Gaillimh an teagascóir. Is rinceoir proifisiúnta í Irene agus chomh maith leis an sean-nós a theagasc tá an domhan siúlta aici ag damhsa ag féilte agus ócáidí éagsúla. Seo deis iontach chun cúpla bunchéim sa sean-nós a fhoghlaim. Tá gach eolas ar fáil ó 087 2857048 nó is féidir bualadh isteach chuig an rang sa Gaelcholáiste. Beir leat na bróga rince agus buidéal uisce!

Tá clárú ag dul ar aghaidh go breá chomh maith do na ranganna Gaeilge atá eagraithe ag Glór Cheatharlach i gcomhar le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Cuirfear cúrsaí ag bun, meán agus ard leibhéil ar fáil ag braith ar éileamh le tosnú an tseachtain seo chugainn. Beidh rang dhá huaire an chloig ar fhad ar oíche amháin sa tseachtain thar deich seachtaine. Na ranganna go léir ar siúl in Áras an Chontae, Bóthar Átha Í, Ceatharlach ó 7.00-9.00i.n. €180 an táille agus is gá clárú gan mhoill chun cúrsaí a chinntiú. Gach eolas agus clárú ar líne ar www.gaelchultúr.com agus freisin ó Glór Cheatharlach ar 059 9158105.

www.carlow-nationalist.ie