Méid an Téacs

COGG le feidhmiú trí Bhéarla?

Eanáir 23, 2013

I MÍ na Samhna, d’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) go mbeadh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le cónascadh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).

Ag tagairt don chónascadh seo, chuir Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú, litir chuig Cathaoirleach COGG ag tús na seachtaine seo caite ag cur in iúl nach mbeidh aon athrú láithreach ag teacht ar fheidhmeanna COGG dá bharr. Cuirtear in iúl freisin sa litir go bhféadfadh go mbeidh ar fhoireann COGG a bheith ag feidhmiú trí Bhéarla agus iad i mbun plé le foireann an CNCM in ainneoin gur chuir an tAire Oideachais in iúl don Dáil ar 18 Nollaig 2012 nach dtarlódh a leithéid. Tá buairt ar earnáil na Gaeilge gur céad chéim í seo i dtreo chúlú ar an struchtúr tacaíochta chun freastal ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge.

www.foinse.ie