Méid an Téacs

Comhdháil CAER/SOILLSE 2015

Eanáir 30, 2015

Feidhmíonn An Foras Pátrúnachta mar bhall de CAER. Is cumann é d’eagrais a bhíonn ag plé le h-oideachas trí mhionteangacha san Eorap. Tá an áthas orainn a chur in iúl go bhfuil CAER i gcomhpháirt le SOILLSE ag eagrú Comdháil idirnáisiúnta ar oideachas trí mhionteangacha. Tárlóidh an comhdháil i Sabhal Mór Ostaig san Albain idir an 28 agus an 30 Bealtaine 2015. Beidh aoichainteoirí den scoth ag déanamh cur i láthair agus beidh ceardlainn éagsúla chun deis a thabhairt do mhúinteoirí agus iadsan bainteach le h-oideachas san earnáil agus na mór cheisteanna comónta a phlé.

Má leanann tú an nasc thíos tabharfaidh sé tú chuig suíomh faoi CAER, SOILLSE agus an comhdháil. Is deis iontach é an comhdháil seo léargas idirnáisiúnta a fháil ar cad atá á dhéanamh ag ár gcomhleacaithe i dtíortha eile. Bainfidh aon duine atá bainteach le h-oideachas lán-Ghaeilge idir múinteoirí, Príomhoidí agus iadsan ag tacú leis an earnáil fíor thairbhe as freastal ar. Má tá aon cheist is féidir glaoch ar oifig an Fhorais Phátrúnachta ag 01-6294110.

Nasc: http://www.smo.uhi.ac.uk/en/rannsachadh/co-labhairt-shoillse/