Méid an Téacs

Corn Peile Ghlór na nGael 2013

Bealtaine 28, 2013

Reachtáilfear Corn Peile Ghlór na nGael 2013 ar an 4ú agus 5ú Meitheamh.
’Séard atá i gceist leis an gcomórtas áirithe seo ná bliotzanna peile do pháistí bunscoile idir bhuachaillí agus cailíní. Coiste Ghlór Cheatharlach a eagraíonn an comórtas le tacaíocht ó na múinteoirí a chuireann peil Ghaelach chun cinn ina scoileanna féin.

Rud suimiúil faoi Chorn Peile Ghlór na nGael ná go bhfuil an comórtas teoranta do pheileadóirí atá i rang a cúig nó níos óige. Ní cheadaítear daltaí sinsearacha ar an bpainéal. Tá na comórtais ag dul ó neart go neart le níos mó agus níos mó scoileanna ag glacadh páirte bliain i ndiaidh bliana. Imrítear na cluichí ag deireadh na scoilbhliana agus tugtar cuireadh do bhunscoileanna uile an cheantair a bheith páirteach. Le roinnt foirne láidir go leor agus roinnt eile le himreoirí ar an bpáirc imeartha don chéad uair riamh baineann an-éagsúlacht leis na cluichí. Cuireann Corn Ghlór na nGael béim ar rannpháirtíocht, taitneamh agus spraoi seachas ar iomaíocht agus torthaí. Agus cuirtear fáilte roimh labhairt na Gaeilge chomh fada agus is féidir.

Chun cothrom na féinne a chinntiú eagrófar dhá chomórtas do na buachaillí i mbliana leis na scoileanna is láidre i Roinn 1 agus na scoileanna eile i Roinn 2. Déanann na páistí go léir a seacht ndícheall agus baineann siad taitneamh agus spraoi as na cluichí. Imreofar na cluichí uile tar éis scoile ar pháirceanna peile Éire Óg.

Tugann Glór Cheatharlach cuireadh do scoileanna a bheith páirteach aris i mbliana. Tá gach eolas agus foirmeacha iontrála ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 059 9158105, 085 1340047 nó ríomhphost a sheoladh chuig emma@glorcheatharlach.ie

www.carlow-nationalist.ie