Méid an Téacs

Cruinniú eolais i Naíonra Cheatharlach

Meitheamh 18, 2013

Reachtáilfear cruinniú eolais i Naíonra Cheatharlach anocht, Dé Máirt an 18ú Meitheamh ag 8.00i.n. agus beidh fáilte roimh chách.

Tá an Naíonra lonnaithe ins an Ionad Snámha, Gráigchuilinn agus cuirtear oideachas réamhscolaíochta trí mheán na Gaeilge ar fáil ann. Soláthraíonn Naíonra Cheatharlach an bhliain réamhscoile saor in aisce faoin Scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige. De réir na scéime áirithe seo cuirtear bliain réamhoideachais ar fáil saor do gach páiste sar a fhreastalaíonn sé/sí ar an mbunscoil.

Feidhmíonn Naíonra Cheatharlach i gcomhar le Glór Cheatharlach agus faoi stiúir an eagrais Forbairt Naíonraí Teoranta a thacaíonn le seirbhísí , cúram agus oideachas a chur chun cinn do pháistí ó aois an chliabháin ar aghaidh.

Is cruinniú oscailte a bheidh i gceist sa Naíonra anocht chun eolas a roinnt le tuismitheoirí faoi mhodh an tsúgartha trí Ghaeilge do pháistí óga. Beidh roinnt aoíchainteoirí ann ina measc Laura Rawdon, Oifigeach Forbartha le Forbairt Naíonraí Teo. Cuirfear fáilte roimh chách.

www.carlow-nationalist.ie