Méid an Téacs

Cruth Úr ar Láithreán Gréasáin Gaelscoileanna

Aibreán 21, 2010

Tá suíomh nua  forbartha ag GAELSCOILEANNA TEO. agus tá le leagan amach úr agus eolas ar www.gaelscoileanna.ie   ar gach gné d’obair na heagraíochta. Tá súil ag an eagraíocht go gcabhróidh an leagan amach nua atá le daoine eolas maidir leis an ngaelscolaíocht agus acmhainní a bhaineann lái a aimsiú go héasca.

I measc na n-áiseanna ar an suíomh nua tá liosta na scoileanna agus sonraí teagmhála dóibh, tá nuachtlitir leictreonach na heagraíochta agus cartlann de na heagráin a foilsíodh cheana, tá eolas maidir le Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna Teo. agus comhairle maidir le feachtasaíocht agus scoileanna nua a bhunú.

Tá go leor le híoslódáil ón suíomh chomh maith: léachtaí, cur i láthair, ábhar oiliúna do Bhoird Bhainistíochta, foilseacháin agus eile.

Tá an DVD a eisíodh i gcomhpháirt le Comhairle na Gaelscolaíochta a thugann an-chuid eolais ar an gcóras gaelscolaíochta le feiceáil ar an bpríomhleathanach, agus tá grianghraif agus físeáin le feiceáil ann ó na himeachtaí éagsúla a nglacann pobal na gaelscolaíochta páirt iontu. Tá tuairiscí le léamh chomh maith ó scoileanna a ghlac páirt sa scéim deontais Imeachtaí Idirscoile.

Tá súil ag Gaelscoileanna Teo. go mbeidh an suíomh níos idirghníomhaí fós amach anseo nuair a fhorbrófar foirmeacha ar líne do sheirbhísí na heagraíochta, agus beidh siad ag cur leis go leanúnach.

Cuirtear fáilte roimh aiseolas faoin suíomh; is féidir ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelscoileanna.ie le do thuairimí a chur in iúl dóibh.