Méid an Téacs

Lá Mór na Gaeilge

Feabhra 4, 2014

Cuirfear tús le feachtas láidir ar son na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar Dé Sathairn,15ú Feabhra.

Eagrófar mórshiúl ar son cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ag tosnú ag 2.00i.n. Conradh na Gaeilge, i gcomhar le grúpaí eile teanga agus tacaíocht an mhórphobail ar fud an oileáin, atá ag eagrú an fheachtais mar gheall ar chúiseanna éagsúla agus go háirithe fógairt Sheáin Uí Chuirreáin, An Coimisinéir Teanga, go mbeidh sé ag éirí as oifig ar 24ú Feabhra 2014 de bharr cearta teanga, easpa seirbhísí stáit as Gaeilge agus easpa tacaíochta an rialtais don Ghaeilge.

Tosóidh Lá Mór na Gaeilge le mórshiúl ag an nGairdín Cuimhneacháin ar Chearnóg Parnell ag 2.00i.n. Gluaisfidh an mórshiúl trí lár na príomhchathrach agus tá lucht eagraithe an léirsithe ag súil go mbeidh na mílte i láthair chun cothrom na féinne don teanga a éileamh ar an rialtas. Maraon le haoichainteoirí beidh ceol ó na grúpaí aitheanta Kila, Seo Linn agus Na Fíréin ar an lá agus cuirfear fáilte roimh chách páirt a ghlacadh. Tá breis eolais faoi Lá Mór na Gaeilge ar fáil ar lagaeilge@cnag.ie

www.carlow-nationalist.ie