Méid an Téacs

Nuachtlitir nua na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairtí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán

Meán Fómhair 25, 2015

Tá an chéad eagrán de nuachtlitir na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairtí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán foislithe.

Is é cuspóir na nuachtlitreach léargas a thabhairt ar chlár oibre leanúnach na Roinne maidir le tacú le forbairt phobal na Gaeltachta, cothú agus cur chun cinn na Gaeilge agus feabhsú an chaighdeáin mhaireachtála ar na hoileáin.

Tá cóip den nuachtlitir ar fail ag an nasc thíos:

Nuachtlitir Gaeilge Gaeltacht agus Oileáin MF 2015