Méid an Téacs

Oideachas trí Ghaeilge pléite

Eanáir 19, 2011

Reáchtáil An Coiste Seasta ar an nGaeloideachas seimineár taighde Dé Luain seo caite i mBaile Átha Cliath d’fhonn taighde ar chúrsaí Gaeloideachais a chomhroinnt.

Cuireadh dhá thionscadal taighde dhéag éagsúil i láthair, ar réimsí leathan ábhar amhail Comhphobail Cleachtais; Oideachas Ilchultúrtha; Fónaic na Gaeilge; Gaeilge labhartha na bpáistí Gaelscoile; Torthaí an Luath-thumoideachais; agus Dátheangachas.