Méid an Téacs

Seimineáir ag spreagadh daltaí scoile chun na Gaeilge

Deireadh Fómhair 21, 2011

TÁ Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú seimineár do dhaltaí meánscoile i Luimneach ar an 22ú Samhain 2011 agus i nDún Garbhán i bPort Láirge ar an 23ú Samhain 2011.

“Buntáiste Breise na Gaeilge” an tainm atá ar na seimineáir agus pléifear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun do ghairme beatha a phlé. Beidh painéal de mhúinteoirí, ceoltóirí, léachtóirí, lucht spóirt,daoine óna meáin Ghaeilge agus gairmeacha eile a bhaineann leis an nGaeilge i láthair. Labhróidh siad faoina gcuid gairmeacha, an tslí ar éirigh leo é a bhaint amach agus conas a bhí an Ghaeilge ina chabhair leo. Déanann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge iarracht cainteoirí dúchasacha amháin a fháil do gach seimineáir. I ndiaidh na cainte, beidh fáilte ríomh cheisteanna óna daltaí i mBéarla nó Gaeilge.Deir Brígíd Ní Ghríofa ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, “Ar dtús, cheapamar go mbeadh an tseimineáir dátheangach ach go dtí seo, bhí siad beagnach go hiomlán i nGaeilge.”Scoileanna lán-Béarla den chuid is mó a bhí ann go dtí seo, ní raibh ach Gaelcholáiste amháin i láthair ag an gcuid is mó de na seimineáir go dtí seo. Ag deireadh an deireadh seachtaine seo, beidh 16 seimineár déanta acu agus faoi cheann deireadh na bliana, beidh 120 scoil i ndiaidh freastal ar na seimineáir seo. Deir Brígíd go bhfuair siad anchuid aiseolas dearfach ar na seimineáir. “Níor thuig na daltaí go raibh an oiread sin réimsí ann chun dul leis an nGaeilge. Cheap siad nach raibh ann ach an mhúinteoireacht,” a deir Brígíd. Más múinteoir scoile tú sna ceantair seo agus má tá spéis agat sna seimineáir, tá tuilleadh eolais ar fáil ó Bhrígíd Ní Ghríofa ar 01 6794780 nó brighid@comhdhail.ie

Foinse – Katie McGreal