Méid an Téacs

Seimineáir faoi Bhuntáiste Breise na Gaeilge!

Deireadh Fómhair 15, 2010

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag reáchtáil seimineáir “Buntáiste Breise na Gaeilge” timpeall na tíre faoi láthair.

Is é aidhm an tseimineáir ná an buntáiste breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun ghairm bheatha a léiriú. Tá an seimineár dírithe ar dhaltaí iarbhunscoile sna ranganna sinsir i meánscoileanna.

Bhí an chéad seimineár ar siúl an tseachtain seo caite i gColáiste Feirste, Béal Feirste, i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge. Labhair aoichainteoirí go spreagúil leis na daoine óga.

I measc na n-aoichainteoirí bhí an craoltóir agus iriseoir Tomaí Ó Conghaile as an Iúr agus Ursula Uí Dhonnaile, a labhair faoina taithí féin mar Oifigeach Gaeilge le Comhairle na Coirre Críochaí agus Comhairle Dhún Geanainn.

Labhair an peileadóir aitheanta agus múinteoir Gaeilge, Conall Ó Máirtín faoina thaithí féin leis an nGaeilge agus na buntáistí agus na deiseanna éagsúla a thug an Ghaeilge dó agus é ag dul i mbun ghairm bheatha agus ag obair le Campa Chormaic agus le coláistí samhraidh i nDún na nGall.

I measc na n-eagraíochtaí a raibh seastán acu bhí Foras na Gaeilge, Acadamh na hOllscolaíochta Gaillimh agus Tonnta.

Ag an seimineár in Óstán Mount Errigal i Leitir Ceanainn inné bhí ionadaithe ó institiúidí tríú leibhéil i láthair chun eolas a thabhairt do na daltaí scoile faoi na deiseanna oideachais atá ann dóibh trí mheán na Gaeilge.

Bhí an craoltóir le RTÉ, Raidió na Gaeltachta, Rónán Mac Aodha Bhuí ann chomh maith le réalta spóirt de chuid fhoireann peile Dhún na nGall, fear Ghaoth Dobhair, Caoimhín Ó Casaide.
Labhair Loretta Ní Churraighín as Teileann i bparóiste Ghleann Cholm Cille atá ag obair mar fheidhmeannach le hOireachtas na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus rinne Caitlín Uí Chlochláin cur síos ar a cuid taithí féin agus í ag obair mar Chomhordaitheoir Gaeilge le Comhairle Chontae Dhún na nGall.

Ag labhairt freisin bhí an t-iriseoir nuachta Caoimhe Ní Chonchoille as Gaoth Dobhair.

Is í seo an tríú bliain ag an seimineár a bheith ar siúl. Roimhe seo reáchtáladh na seimineáir i gCill Airne, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i gCorcaigh agus i gCaisleán an Bharraigh.

Beidh seimineár á reáchtáil i Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath ar 4 Samhain agus in Óstán Tullamore Court ar an Tulach Mhór ar 18 Samhain.

Gaelscéal – Caroline Ní Chualáin
15 Deireadh Fómhair 2010