Méid an Téacs

Seimineár ar ‘Atógáil Phobal na Gaeilge’

Eanáir 21, 2014

Beidh seimineár ar bun i gCluain Dolcáin, Baile Atha Cliath ar an Satharn, 25 Eanáir ar bhealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.

Is é ‘Atógáil Phobal na Gaeilge’ teideal na himeachta, a bheidh ar síúl in Áras Chrónáin agus tá sé dírithe ar cheantracha cosúil le Baile Cheatharlach ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga mionlaigh faoi láthair. Pléifear na slite is éifeachtaí chun athbheochan na teanga a spreagadh. Beidh aíonna ó eagraíochtaí pobail ó cheann ceann na tíre ag labhairt ag an seimineár i rith an lae faoi ábhair éagsúla, idir cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach, imeachtaí don aos óg agus do dhaoine fásta, agus cur chun cinn na Gaeilge i measc an lucht gnó. I measc na n-aoíchainteoirí a bheidh páirteach chun an taithí atá acu féin ó thaobh cur chun cinn na teanga sa phobal agus na rudaí a oibríonn dóibh a roinnt leis na rannpháirtithe beidh Emma Uí Bhroin, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Glór Cheatharlach

Tá an seimineár saor agus oscailte don phobal agus cuirfear fáilte roimh éinne atá ag iarraidh an Ghaeilge a atógáil mar theanga phobail, idir dhaoine atá i mbun oibre faoi láthair agus daoine atá ag machnamh ar imeachtaí nó ghrúpa pobail nua a eagrú amach anseo. Cuirfear tús leis an seimineár ag 9.30rn Dé Sathairn 25 Eanáir agus is féidir tuilleadh eolais a fháil ag www.araschronain.ie nó 086 3927090.

www.carlow-nationalist.ie