Méid an Téacs

Seimineár chun deiseanna oideachais a léiriú do dhaltaí

Meán Fómhair 29, 2010

Ar an 7 Deireadh Fómhair, beidh an seimineár Buntáiste Breise na Gaeilge, á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (CNG) i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge i mBéal Feirste.

Is i gColáiste Feirste a bheidh an ócáid, ach tá fáilte roimh dhaltaí ó gach scoil sa cheantar chun freastal air, agus ar an Aonach Oibre ina dhiaidh atá á eagrú ag Forbairt Feirste. Le linn an tseimineáir pléifear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú i mbun do ghairme beatha.  Beidh an t-iriseoir Tomaí Ó Conghaile, an tOifigeach Gaeilge Ursula Uí Dhonnaile, agus an múinteoir Gaeilge agus peileadóir Conall Ó Máirtín i láthair ar an lá agus iad ag plé na mbuntáistí a thug an Ghaeilge dóibhsean.

Roimhe seo, reáchtáil CNG na seimineáir seo i gCill Airne, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i gCorcaigh agus i gCaisleán an Bharraigh, Tá ócáidí beartaithe do Leitir Ceanainn, Baile Átha Cliath agus an Tulach Mhór. Bíonn cur i láthair na n-aoichainteoirí spreagúil, spleodrach, agus téann taithí na gcainteoirí  i bhfeidhm ar an lucht éisteachta, agus iad ag roghnú a ngairmeacha beatha féin amach anseo.   Bíonn ionadaithe ó institiúidí tríú leibhéal i láthair chun eolas a thabhairt do na dhaltaí.

Más spéis le do scoil páirt a ghlacadh sa seimineár, déan teagmháil go luath le Brígíd Ní Ghríofa, CNG, 01 679 4780.

Foinse – Nuacht na hEarnála le Gaelport.com
29 Meán Fómhair 2010