Méid an Téacs

Snaschúrsa do Mhúinteoirí Gaeilge

Meán Fómhair 15, 2010

Ar mhaith leat snas a chur ar do chuid Gaeilge?

An bhfuil aon cheisteanna gramadaí agat?

Ar mhaith leat do chuid tuairimí agus taithí a roinnt le múinteoirí eile?

Cuirfear tús le sainchúrsa 5 seachtaine a bheidh dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge ar mian leo snas a chur ar a gcuid Gaeilge ar 22 Meán Fómhair 2010. Reáchtálfar na ranganna gach Céadaoin ar feadh cúig seachtaine i lár chathair Bhaile Átha Cliath ó 6.30in. – 8.00in.

Cuirfear béim ar leith ar labhairt na Gaeilge sna comhráití ranga ach beidh béim chomh maith ar chúrsaí gramadaí agus ar shaibhriú foclóra. Beifear ag díriú ar chanúintí na Gaeilge san obair ghrúpa agus sna cleachtaí éisteachta. Chomh maith leis sin, beidh plé sna ranganna ar chúrsaí reatha agus ar chúrsaí oideachais. Tá an cúrsa seo á thairiscint againn do mhúinteoirí Gaeilge a bhfuil líofacht acu cheana ach a bhfuil ceisteanna acu fós ó thaobh cruinnis de ar mhaith leo díriú isteach orthu.

Beidh táille €20 ar an gcúrsa seo do bhaill chláraithe Chomhar na Múinteoirí Gaeilge ach tá líon na n-áiteanna atá ar fáil teoranta. Mar sin, ní mór teagmháil a dhéanamh le
Lároifig CNMG le clárú roimh 20 Meán Fómhair 2010.

Tuilleadh eolais ón Lároifig:    (01) 639 8448/5 nó eolas@cnmg.ie