Méid an Téacs

SPRAOI ag Tuistí agus Leanaí i gCeatharlach i Mí Iúil

Iúil 2, 2013

Tiocfaidh SPRAOI, an grúpa dátheangach Tuistí/Leanaí i gCeatharlach, le chéile ar an 6ú agus ar an 20ú Iúil sar a ghlacann siad saoire an tsamhraidh.

Bunaíodh SPRAOI breis is bliain ó shin agus tagann an grúpa le chéile gach dara Dé Sathairn ag 11 a chloig ar maidin ar feadh uair a’ chloig in Ionad Phobal Darach Úr.
Bíonn tae agus caife do na tuismitheoirí agus comhrá dátheangach ar siúl acu fhad is a bhíonn na páistí ag spraoi. Cuirtear fíorchaoin fáilte roimh éinne go bhfuil suim acu Gaeilge a labhairt lena bpáistí agus iad i suíomh spraíúil, neamhfhoirmiúil. Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge ach díreach suim acu agus sásta triail a bhaint aisti.

Costas €3 an chlann a bhíonn le n-íoc agus bíonn tae/caifé chomh maith le sú do na páistí san áireamh sacostas sin. Eagraithe i gcomhar le Comhluadar Teo tá an grúpa SPRAOI oiriúnach d’éinne le páistí suas go 5 bliana d’aois.Tá gach eolas ar fáil ó Emma i nGlór Cheatharlach ar (085) 1340047. Bígí linn i Mí Iúil agus cuirtear fáilte roimh dhaoine nua i gcónaí.

www.carlow-nationalist.ie