Méid an Téacs

Tionól teagaisc i Ma Nuad

Deireadh Fómhair 26, 2011

Tá athruithe suntasacha ar na bacáin do chóras measúnachta na scrúduithe stáit agus ní mór do mhúinteoirí iarbhunscoile a bheith ullamh dóibh.

Tionólfar an chéad tionól teagaisc do mhúinteoirí iarbhunscoile in Ollscoil Mhá Nuad ar an 11 agus ar an 12 Samhna. Reáchtálfar ceardlanna do mhúinteoirí  iarbhunscoile ar ghnéithe de theagasc na Gaeilge. Eolas faoi chlárú: oifig@tionolteagaisc.com.9

Foinse – Nuacht na hEarnála