Méid an Téacs

Tionscnamh Oideachais ar chearta teanga

Meán Fómhair 30, 2011

Sheol an tAire Stáit Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich tionscnamh nua oideachais ar chearta teanga do dhaltaí scoile dara leibhéal i gCathair na Gaillimhe an tseachtain seo.

Is tionscnamh nua, ilmheáin oideachais é a d’fhorbair Oifig an Choimisinéara Teanga chun deis a thabhairt do dhaltaí scoile eolas ” dátheangach ” a fháil ar a gcearta teanga tríd an gcúrsa Teastais Shóisearaigh san ábhar Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP). Painéal de mhúinteoirí OSSP a d’fhorbair an t-ábhar le cabhair ó raon leathan eagraíochtaí lena n-áirítear an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí le cabhair ó COGG, ó Nuacht TG4/RTÉ agus tuilleadh freisin. Rinneadar tástáil anuraidh ar an tionscnamh i 15 scoil ar fud na tíre. Bhí meascán de scoileanna Béarla agus Gaelscoileanna ann. An tseachtain seo, fuair na meánscoileanna ar fad sa tír bosca le téacsleabhar lán le ceachtanna, dlúthdhiosca le físeáin faoi chearta teanga agus roinnt cártaí éagsúla chun cluichí a imirt sa rang. “Rinneamar iarracht na costais a choimeád íseal,” a dúirt Seán Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga. “Tá costas EUR24 ar gach bosca.”

Gaelscéal