Méid an Téacs

Múinteoir Mata á earcú ag Gaelcholáiste Chéitinn

Iúil 25, 2017

aerobics class in a gym

Tá múinteoir Mata trí Ghaeilge á earcú ag Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoi 12:00 i.n, 28 ú Iúil 2017. Is féidir leat cur isteach ar an bhfolúntas tríd foirm iarratais a íoslódáil ar tipperaryetb.ie. Caithfear ceithre cóip den fhoirm a chomhlíonadh is a sheoladh chuig;

Oifig Riaracháin Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann
Roinn Achmhainní Daonna
Bóthar an Teampaill

An tAonach
Co. Thiobraid Árann