Méid an Téacs

Múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Iúil 18, 2017

GS Bhrian Boróimhe

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Bhrian Bóroimhe don bhliain seo chugainn. Post buan atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta cóip a sheoladh ar ríomhphost chuig foluntais2017gsbb@gmail.com,. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 4ú lá de mhí Lúnasa.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/88901.