Méid an Téacs

Nuacht ó Choláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair

Samhain 21, 2016

1-o-caoimh-eile

Saoirse Trought (Meitheal) ag bronnadh saothar ealaine ar Éamonn Ó Cuiv T.D ar ócáid chomórtha bhreithlá an Phiarsaigh a bhí eagraithe ag Gaelachas Teo. i gcomhar le Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair ar an 10 Samhain 2016.

2-torthai

Deiseal: Seonaid Ní Mhaolaidh, Liam Pléimeann agus Cáit Ní Chorcráin.

Tréaslaimid le gach dalta a rinne Scrúdú an Teastais Shóisearaigh i mbliana. Ní bréag a rá go raibh na torthaí nótáilte ar fad. Rinne gach duine acu éacht ach caithfear a rá go raibh triúr dár ndaltaí a rinne thar barr. D’éirigh leo 10 A an duine a bhaint amach. Thugadar faoin ard-chúrsa i ngach ceann de na hábhair freisin. Níl aon dabht ach go bhfuilimid go léir fíor-bhródúil agus mórtasach astu agus ba léir go rabhadar bródúil, díograiseach, uaillmhianach, dála a múinteoirí i rith na bliana.