Méid an Téacs

Nuachtlitir: Deis Fhógraíochta Iontach

Iúil 17, 2008

Tá nuachtlitir leictreonach á forbairt ag an eagraíocht don chéad uair riamh. Beidh an chéad leagan den nuachtlitir eisithe i Mí Mheán Fómhair mar chuid de scéim phíolótach agus eiseofar gach rátha é ina dhiaidh. Beimid á scaipeadh ar gach Gaelscoil agus Gaelcholáiste san 32 contae (tá 232 acu ann), ar mhúinteoirí ar ár mbunachar, ar eagrais oideachais ar fud na tíre, oideachasóirí, polaiteoirí, ar ghnólachtaí agus eagrais Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé le fáil ar-líne chomh maith. Áis tharraingteach agus úsáideach a bhéas sa nuachtlitir chun nuacht ón eagras, scéalta scoile, mór-scéalta na hearnála oideachais, eolas/léirmheasanna faoi imeachtaí, agus eolas faoin earnáil Ghaeloideachais i gcoitinne a scaipeadh go forleathan.

Tá deiseanna fógraíochta iontacha le fáil sa nuachtlitir ag rátaí an-réasúnta. Más spéis leat fógra a ghlacadh sa nuachtlitir déan teagmháil le Seán ag sean@gaelscoileanna.ie le haghaidh tuilleadh eolais agus rátaí. Tapaigí an deis!